Masennuslääke tehoaa epämuotoisuuskammoon

Valtaosa potilaista hyötyy lääkityksestä. Lääkityksen teho saattaa lisääntyä vielä yli puolen vuoden ajan sen aloittamisesta.

Masennuslääke tehoaa epämuotoisuuskammoon Kuva 1 / 1

Epämuotoisuuskammoa (body dysmorphic disorder) sairastavalla on jatkuvaa ja voimakasta ahdistusta aiheuttava yliarvoinen ajatus omassa ruumiissa olevasta kuvitellusta tai liioitellusta viasta, vaikeimmissa tapauksissa noin kolmasosalla potilaista psykoottinen harhaluulo. Sairaus on useimmiten ­krooninen ja sen hoito kognitiivisella psykoterapialla on haastavaa. Seroton­ergiset masennuslääkkeet tehoavat sekä sairauden psykoottiseen että ei-psykoottiseen muotoon.

Amerikkalainen tutkimusryhmä selvitti ensimmäisessä satunnais­tetussa ja lumekontrolloidussa kaksoissokko­tutkimuksessa essitalopraamin tehoa epämuotoisuuskammon uusiutumisen ehkäisyssä. Tutkimuksen ensimmäisessä avoimessa vaiheessa 100 epämuotoisuuskammoa sairastavaa potilasta (naisia 64 % ja psykoottisia 26 %) sai essitalopraamia 14 viikon ajan keskimäärin 26,2 mg/vrk. Potilaista 67 % sai vasteen, joksi määriteltiin BDD-YBOCS-mittarin kokonaispistemäärän vähintään 30 %:n lasku. Hoitovasteen ­saavuttamisessa ei ollut merkitsevää eroa psykoottisten ja ei-psykoottisten ­potilaiden kesken (57,7 % vs. 70,3 %, p = 0,054).

Tutkimuksen toisessa osassa 58 ensimmäisessä vaiheessa vasteen saanutta potilasta söi joko lumetta tai essitalopraamia puolen vuoden ajan. Essitalopraamin keskimääräinen annos oli 28,7 mg/vrk. Epämuotoisuuskammon uusiutumiseksi määriteltiin aiemmassa vaiheessa saavutetun BDD-YBOCS-­pisteiden laskun vähintään 50 %:n palautuminen siten, että saman­aikaisesti kokonaispistemäärä on yli 20. Lumetta saaneista potilaista 40 %:lla ja essi­talopraamia saaneista 18 %:lla sairaus uusiutui kuuden kuukauden seurannan aikana (p = 0,049). Essitalo­praamia saaneista potilaista 35,7 %:lla epä­muotoisuuskammon oireet edelleen lievenivät toisen vaiheen aikana.

Epämuotoisuuskammoa kannattaa hoitaa serotonergisellä masennus­lääkkeellä, ja niistä paras näyttö on essitalopraamista. Valtaosa potilaista hyötyy lääkityksestä, ja lääkityksen teho saattaa lisääntyä vielä yli puolen vuoden ajan sen aloittamisesta. Aivo­tutkimuksen ja lääkekehityksen kannalta epämuotoisuuskammon psykoottinen muoto on kiinnostava sairaus: seroto­n­ergiset masennuslääkkeet tehoavat siihen, mutta antipsykootit ovat ­tehottomia.

Lähde: Phillips KA, Keshaviah A, Dougherty DD, Stout RL, Menard W, Wilhelm S. Pharmacotherapy relapse prevention in body dysmorphic disorder: a double-blind, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2016;173:887–95.

Kirjoittaja:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 41/16.

Lue myös tämä: Nettiterapia tehoaa epämuotoisuuskammoon

Oletko jo lukenut nämä?