Masennuslääke tehoaa epämuotoisuuskammoon

Valtaosa potilaista hyötyy lääkityksestä. Lääkityksen teho saattaa lisääntyä vielä yli puolen vuoden ajan sen aloittamisesta.

Epämuotoisuuskammoa (body dysmorphic disorder) sairastavalla on jatkuvaa ja voimakasta ahdistusta aiheuttava yliarvoinen ajatus omassa ruumiissa olevasta kuvitellusta tai liioitellusta viasta, vaikeimmissa tapauksissa noin kolmasosalla potilaista psykoottinen harhaluulo. Sairaus on useimmiten ­krooninen ja sen hoito kognitiivisella psykoterapialla on haastavaa. Seroton­ergiset masennuslääkkeet tehoavat sekä sairauden psykoottiseen että ei-psykoottiseen muotoon.

Amerikkalainen tutkimusryhmä selvitti ensimmäisessä satunnais­tetussa ja lumekontrolloidussa kaksoissokko­tutkimuksessa essitalopraamin tehoa epämuotoisuuskammon uusiutumisen ehkäisyssä. Tutkimuksen ensimmäisessä avoimessa vaiheessa 100 epämuotoisuuskammoa sairastavaa potilasta (naisia 64 % ja psykoottisia 26 %) sai essitalopraamia 14 viikon ajan keskimäärin 26,2 mg/vrk. Potilaista 67 % sai vasteen, joksi määriteltiin BDD-YBOCS-mittarin kokonaispistemäärän vähintään 30 %:n lasku. Hoitovasteen ­saavuttamisessa ei ollut merkitsevää eroa psykoottisten ja ei-psykoottisten ­potilaiden kesken (57,7 % vs. 70,3 %, p = 0,054).

Tutkimuksen toisessa osassa 58 ensimmäisessä vaiheessa vasteen saanutta potilasta söi joko lumetta tai essitalopraamia puolen vuoden ajan. Essitalopraamin keskimääräinen annos oli 28,7 mg/vrk. Epämuotoisuuskammon uusiutumiseksi määriteltiin aiemmassa vaiheessa saavutetun BDD-YBOCS-­pisteiden laskun vähintään 50 %:n palautuminen siten, että saman­aikaisesti kokonaispistemäärä on yli 20. Lumetta saaneista potilaista 40 %:lla ja essi­talopraamia saaneista 18 %:lla sairaus uusiutui kuuden kuukauden seurannan aikana (p = 0,049). Essitalo­praamia saaneista potilaista 35,7 %:lla epä­muotoisuuskammon oireet edelleen lievenivät toisen vaiheen aikana.

Epämuotoisuuskammoa kannattaa hoitaa serotonergisellä masennus­lääkkeellä, ja niistä paras näyttö on essitalopraamista. Valtaosa potilaista hyötyy lääkityksestä, ja lääkityksen teho saattaa lisääntyä vielä yli puolen vuoden ajan sen aloittamisesta. Aivo­tutkimuksen ja lääkekehityksen kannalta epämuotoisuuskammon psykoottinen muoto on kiinnostava sairaus: seroto­n­ergiset masennuslääkkeet tehoavat siihen, mutta antipsykootit ovat ­tehottomia.

Lähde: Phillips KA, Keshaviah A, Dougherty DD, Stout RL, Menard W, Wilhelm S. Pharmacotherapy relapse prevention in body dysmorphic disorder: a double-blind, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2016;173:887–95.

Kirjoittaja:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 41/16.

Lue myös tämä: Nettiterapia tehoaa epämuotoisuuskammoon