Nettiterapia tehoaa epämuotoisuuskammoon

Nettiterapia on kustannustehokasta ja se tavoittaa myös sosiaalisia tilanteita pelkäävät ja syrjäseuduilla asuvat potilaat.

Epämuotoisuuskammo on psykiatrinen häiriö, jota sairastavan elämää haittaa merkittävästi huoli koetusta viallisesta tai rumasta ulkonäöstä. Potilaat hakeutuvat todennäköisemmin plastiikka­kirurgin kuin psykiatrin vastaanotolle. Sairaus on krooninen, ja suurin osa potilaista on jossain vaiheessa sairauttaan psykoottisia. Ruotsalais-brittiläinen tutkimusryhmä selvitti, voidaanko epämuotoisuuskammon oireita lievittää nettiterapian avulla.

Tutkimuksessa 94 ruotsalaista potilasta satunnaistettiin saamaan internetin kautta 12 viikon ajan joko tukea antavaa psykoterapiaa (n = 47) tai epämuotoisuuskammon hoitoon räätälöityä kognitiivis-behavioraalista terapiaa (n = 47). Potilaat saivat käyttää tutkimuksen aikana vakiintunutta psykiatrista lääkehoitoa. Räätälöity terapia koostui kahdeksasta perättäisestä moduulista, ja sen keskeistä sisältöä olivat psykoedukaatio sairauden luonteesta, potilaan altistaminen pelätyille tilanteille ja niihin liittyvien rituaalien, kuten pakonomaisten peiliin tuijottamisen ja kotiin jäämisen, asteittainen vähentäminen. Potilaat eivät tavanneet terapeutteja, mutta heidän tekemänsä kotitehtävät tarkastettiin ja heidän kysymyksiinsä vastattiin sähköpostitse; räätälöidyn terapian ryhmässä terapeutin aikaa kului potilasta kohden keskimäärin 13,2 minuuttia viikossa. Oireiden voimakkuutta arvioitiin BDD-YBOCS-mittarilla, ja vasteeksi määriteltiin sen kokonaispistemäärän pienene­minen 30 %.

Vasteen saavuttaneiden potilaiden osuudet olivat kolmen kuukauden kohdalla kognitiivis-behavioraalisen terapian hyväksi 54 % vs. 6 % (p < 0,001) ja kuuden kuukauden kohdalla 56 % vs. 3 % (p < 0,001). Ryhmien välisen tehoeron vaikutuksen koko oli kolmen kuukauden kohdalla 0,95 ja kuuden kuukauden kohdalla 0,87. Alkutilanteen ja kuuden kuukauden seurannan välinen hoidon tehon vaikutus koko ryhmien sisällä oli kognitiivis-behavioraalisen terapian ryhmässä 1,42 ja tukea antavan psykoterapian ryhmässä 0,55.

Tutkimus on toistaiseksi laajin satunnaistettu epämuotoisuuskammon hoitotutkimus. Nettiterapia osoittautui erittäin tehokkaaksi hoitomuodoksi, sillä yli puolet potilaista hyötyi siitä merkittävästi. Suomenkielisten tiettyyn häiriöön räätälöityjen psykiatristen nettiterapioiden kehittämiseen tulisi panostaa vielä nykyistä enemmän. Nettiterapia on kustannustehokasta ja se tavoittaa myös sosiaalisia tilanteita pelkäävät ja syrjäseuduilla asuvat potilaat.

Lähde:
Enander J, Andersson E, Mataix-Cols D ym. Therapist ­guided internet based cognitive behavioural therapy for ­body dysmorphic disorder: single blind randomized ­controlled trial. BMJ 2016;352:i241. doi:10.1136/bmj.i241

Kirjoittaja:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 11/16.