Hengityssuojaimia tulossa sekä ulkomailta että Suomesta

STM:n ylijohtaja Päivi Sillanaukee toivoo paljon suojainten kotimaiselta tuotannolta.

Tarvittavien hengityssuojainten määrät vaihtelevat päivittäin, ja niiden tarve on ollut odotettua laajempaa, kertoo STM:n ylijohtaja Päivi Sillanaukee. Sekä kirurgisia suu- nenäsuojaimia että hengityksensuojaimia tarvitaan jatkuvasti. Suojaimille on tullut nyt tarvetta myös hoivakodeissa ja kotihoidossa aikaisempaa laajemmin.

– Tarpeen arvioimiseen ja suojainten riittävyyteen vaikuttavat muun muassa potilaiden ja testausten määrät, STM:n suositus käyttää suojaimia myös kotihoidon käynneillä ja hoivakodeissa sekä tarve muilla toimialoilla, kuten kemian- ja ruokateollisuudessa.

Normaalina aikana sairaanhoitopiirit, kunnat ja yksityiset palveluntuottajat hankkivat suojaimia omien hankinta­kanaviensa kautta, mutta kun markkinoilla kilpailu koveni tarpeen rajusti kasvaessa ympäri maailmaa, Huoltovarmuuskeskuksen varastot otettiin käyttöön yli kaksi viikkoa sitten. Samalla päätettiin tukea eri toimijoiden omia hankintoja niin, että myös Huoltovarmuuskeskuksen kautta hankitaan tarvikkeita suoraan kentän toimijoille. Sillanaukeen mukaan pandemiaan varautuminen ei ole ollut kaikkien toimijoiden osalta riittävää.

– Kaikki terveydenhuollon organisaatiot eivät ole varanneet 4–6 kuukauden suojatarvikevarastoja pandemiasuunnitelmien mukaisesti. Nykyisen suosituksen laajuiseen käyttöön ei myöskään kansallisessa pandemiasuunnitelmassa ollut varauduttu.

Laboratoriomateriaaleista on ollut niin ikään markkinoilla pulaa. Tämän vuoksi koronatestejä ei ole ollut mahdollista ­lisätä siinä määrin kuin laboratoriokapasiteettimme olisi mahdollistanut.

Ulkomaisessa tuotannossa viidakon lait

Suojainten saatavuudessa on ongelmia maailmanlaajuisesti. Ulkomailta on t­ullut virheellisiä suojaimia, joita ei ole ollut mahdollista testata ennen kuin vasta Suomessa.

– Viidakon lait ovat vallinneet suojainten toimituksissa. Kaikki välittäjät eivät ole olleet luotettavia. Toisinaan on sattunut, että välilaskun tehneen koneen lasti on otettu käyttöön kyseisessä maassa tai toinen maa on maksanut enemmän ja saanut toiseen maahan ­tarkoitetun lastin.

Koronaepidemian aikana hankintoja ei voida selvittää niin tarkkaan kuin normaalisti, koska aikaa ei ole. Myös hinnat ovat olleet ongelmallisia: ne ovat ­kohonneet vähintäänkin kymmenker­taisiksi.

Suojainten toimitukset Kiinasta ovat mutkistuneet, kun Kiina päätti, että tuotteiden pitää olla Kiinan omien vaatimusten ­lisäksi vastaanottavan maan sertifiointijärjestelmän mukaiset. Saatavuusongelmia on myös siksi, että Kiina varautuu koronaepidemian uuteen aaltoon.

Tilauksia ympäri maailmaa

Suojainten tilauksen hoitaa STM:n toimeksiannosta Huoltovarmuuskeskus. Se pyrkii löytämään ulkoministeriön ja Business Finlandin verkostojen avulla luotettavia ulkomaisia suojainten toimittajia.

Suojaimia tilataan Suomeen useista maista, idästä länteen. Tilauksia on nyt vetämässä muun muassa monista Aasian maista.

Suojavarusteiden saatavuutta pyritään varmistamaan niin ikään EU:n yhteishankinnoilla, joissa Suomi on mukana.

Kotimaiseen tuotantoon vauhtia

Sillanaukee toivoo, että suojavarusteiden ja laboratoriomateriaalien kotimainen tuotanto lähtee pian käyntiin. Useat yrittäjät ovat nyt muuttamassa toimintaansa suojainten tuotantoon sopivaksi.

– Kuntaliitto on kehottanut kuntia hankkimaan kankaisia suojaimia muun muassa kotihoidon ja hoivayksiköiden käyttöön suoraan yrityksiltä. Tämä auttaisi yrityksiä käynnistämään tuotantonsa nopeasti.

Ulla Toikkanen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 16/2020.