HIIT-treeni on hyödyllinen lapsille

HIIT-interventio paransi lasten maksimaalista hapenottokykyä.

Suuren intensiteetin intervalliharjoittelu (high intensity intervall training, HIIT) koostuu toistetuista lyhyistä lähes maksimitehoisista liikuntasuorituksista, joiden välillä on vähäisen intensiteetin liikkumista tai lepojaksoja. Lapsilla se paransi kardiorespiratorista kuntoa ja kohensi veren rasva-arvoja.

Meta-analyysiin kerättiin useista tietokannoista satunnaistettuja vertailukokeita, jotka selvittivät lasten HIIT-intervention vaikutuksia kardiometabolisiin riskitekijöihin ja kardiorespiratoriseen kuntoon. Tutkimuksia löytyi 11 ja niissä oli yhteensä 512 tutkittavaa (5–11 v), kaikenlaisista painoluokista. Tutkimuksissa arvioitiin intervention aikaansaamaa muutosta painossa, kehonkoostumuksessa, verenpaineessa, veren rasvaprofiilissa ja hapenottokyvyssä. Verrokkiryhmissä ei tehty liikkumiseen liittyviä interventioita.

HIIT-interventio paransi lasten maksimaalista hapenottokykyä. Lisäksi HIIT-ryhmän lapsilla olivat matalammat kokonaiskolesteroliarvot, LDL-kolesteroliarvot ja triglyseriditasot.

HIIT ei heijastunut painoindeksiin, kehon rasvaprosenttiin, maksimaaliseen syketasoon tai verenpaineeseen.

Parempi kardiorespiratorinen kunto on yksi paremman kardiovaskulaarisen terveyden mittari lapsilla ja nuorilla. Hyvä kestävyyskunto ja terveellinen lipidiprofiili suojaavat valtimoita jo lapsuudessa.

HIIT-harjoittelussa korostuvat liikkumisen suuri teho ja varsin lyhyt liikkumisen kokonaiskesto. Se on tehokas, terveyttä edistävä ja vähän aikaa vievä liikkumismuoto, joka vastaa varsin hyvin lasten luonnollista tapaa leikkiä ja liikkua. Välillä riehutaan ja sitten levätään hetki.

Solera-Martínez M, Herraiz-Adillo Á, Manzanares-Domínguez I ym. High-intensity interval training and cardiometabolic risk factors in children: A meta-analysis. Pediatrics 2021;148(4):e2021050810. doi: 10.1542/peds.2021-050810

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 47/2021.