Hodgkinin lymfooman sairastaneiden ennuste on hyvä

Kun nuorena Hodgkinin lymfooman sairastanut on ollut hoidon jälkeen kaksi vuotta tauditon, uusiutumisriski on enää pieni.

Pohjoismaisessa kohortissa on 2 582 Hodgkinin lymfooman 18–49 vuoden iässä vuosina 2000–13 sairastanutta potilasta. Seuranta on kestänyt useita vuosia (2,9–16,8 v, mediaani 9 v).

Kaikkien potilaiden riski saada taudin uusiutuma viiden vuoden kuluessa diagnoosista oli 13,4 prosenttia. Jos potilas oli ollut tauditon kahden vuoden ajan, uusiutumisriski oli enää 4,2 prosenttia. Raskaamman BEACOPP-hoidon jälkeen Hodgkinin lymfooman uusiutumia todettiin yhtä paljon kuin kevyemmän ABVD-hoidon jälkeen.

Odotettavissa oleva elinajan lyhenemä oli vähäinen viiden vuoden kuluessa ­Hodgkinin lymfooman hoidoista: 45 päivää kaikilla potilailla ja 13 päivää niillä, jotka olivat olleet taudittomia kahden vuoden ajan diagnoosista. Mitattavissa olevaa elinajan odotteen vähenemistä ei ollut todettavissa ­lainkaan potilaille, joilla lymfooma oli ollut rajoittunut.

Tämä pohjoismainen rekisteridata osoittaa, että nuorella iällä sairastetun Hodgkinin lymfooman ennuste on hyvä. Kahden taudittoman vuoden jälkeen rutiininomaisia vastaanottokäyntejä ei uusiutumisen havait­semiseksi kannata järjestää. Nuorena syövän sairastaneiden kuntoutumiseen ja elämänlaadun ­tukemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Lähde: Biccler J, Glimelius I, Eloranta S ym. Relapse risk and loss of lifetime after modern dombined modality treatment of young patients with Hodgkin lymphoma: A Nordic Lymphoma Epidemiology Group Study. J Clin Oncol, verkossa ensin 6.2.2019. https://doi.org/10.1200/JCO.18.01652

Kirjoittaja:

Sirkku Jyrkkiö

dosentti, osastonylilääkäri

TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 9/2019.