Hoidon jatkuvuus vähensi kuolleisuutta ja päivystyskäyntejä

Rekisteritutkimus perustui yli 4,5 miljoonan ihmisen tietoihin.

Pitkä hoitosuhde yleislääkäriin on yhteydessä pienempään kuolleisuuteen sekä vähempiin päivystyskäynteihin ja akuutteihin sairaalahoitojaksoihin, ilmeni norjalaistutkimuksessa (Sandvik H ym. Br J Gen Pract 4.10.2021).

Jos hoitosuhde oli kestänyt yli 15 vuotta, vähenemät olivat 25–30 prosenttia. Yleislääkärin henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tai potilaslistalla ei näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta tähän.

Tutkijoiden mukaan tulokset tarjoavat vahvaa näyttöä hoidon jatkuvuuden merkityksestä. Rekisteritutkimuksessa tarkasteltiin yli 4,5 miljoonan norjalaisen tietoja. Heistä yli 800 000:lla oli ollut sama yleislääkäri yli 15 vuotta.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.