Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen hyödytti

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen nopeuttaa potilaiden kotiutumista.

Selkäydinvamman hoidon keskittäminen lyhensi sairaalahoidon kestoa ja nopeutti osastokuntoutuksen alkamista, osoittaa Lääkärilehdessä julkaistava tutkimus.

Selkäydinvammapotilaiden akuutin vaiheen hoito, välitön kuntoutus ja elinikäinen seuranta keskitettiin Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistollisiin sairaaloihin vuonna 2011. Tutkimuksessa selvitettiin keskittämisen vaikutusta hoitoaikoihin ja painehaavauman ilmaantuvuuteen.

Keskittämisasetuksen tultua voimaan vuonna 2011 sairaalahoito kesti keskimäärin 87 vuorokautta ja vuonna 2015 keskimäärin 44 vuorokautta. Mediaaniaika osastokuntoutuksen alkamiseen lyheni 56 vuorokaudesta 12 vuorokauteen.

Keskitetty hoito näyttäisi myös vähentävän painehaavaumien ilmaantuvuutta, joskaan haavaumia ei kyetty täysin estämään.

Väärälä E, Alanen S,
hman J, Koskinen E. Hoidon keskittäminen nopeuttaa selkäydinvammapotilaan kotiutumista. Suom Lääkäril 2017;72:2166–71.

kirjoittaja:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Pixmac

Lue artikkeli kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä

Lue lisää jutun aiheesta