Hoitajavastaanottoja esitetään maksuttomiksi perusterveydenhuollossa

Hallitus esittää lakiluonnoksessa, että asiakasmaksuja myös kohtuullistetaan.

Hallitus haluaa uudistaa asiakasmaksulakia niin, että hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Alaikäisiltä asiakkailta ei perittäisi enää maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Lisäksi mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta selkiytettäisiin perusterveydenhuollossa. Maksuttomuutta laajennettaisiin koskemaan myös tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden osalta.

Lääkärikäyntejä ei säädettäisi maksuttomiksi.

Maksukattoa hallitus haluaa laajentaa suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lakiluonnoksen mukaan maksukattoa kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

– Muutoksen tarkoituksena on myös lisätä terveyden tasa-arvoa ja siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin muun muassa laajentamalla maksuttomuutta ja kohtuullistamalla maksuja. Tällä uudistuksella voimme pienentää lähes miljoonan suomalaisen maksuja nykyisestä, toteaa STM:n tiedotteessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Lakiluonnos on lausunnoilla 1. huhtikuuta saakka.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle kevätistuntokaudella.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Uutinen julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.