Holtittomalle humalakäyttäytymiselle altistava geenimutaatio löytynyt

Helsingin yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet geenimutaation, joka altistaa erityisen impulsiiviseen käyttäytymiseen humalatilassa. Yli satatuhatta suomalaista kantaa tätä mutaatiota.

Moni suomalainen tuntee henkilön, jonka käytös humaltuessa muuttuu aina silmiinpistävän oudoksi. Puhutaan ihmisistä, joille viina ei sovi. Helsingin yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet geenimutaation, joka altistaa impulsiiviseen ja holtittomaan käyttäytymiseen erityisesti humalatilassa.

Nature Publishing Group:in Translational Psychiatry -tiedelehdessä julkaistu löydös (Tikkanen et al., 2015) on jatkoa vuonna 2010 tehdylle alkuperäiselle havainnolle serotoniini 2B -reseptorin geenimutaatiosta suomalaisissa (Bevilacqua & al, 2010).

Tutkimus on tehty psykiatrian erikoislääkäri, tutkija Roope Tikkasen johdolla. Hänen mukaansa serotoniini 2B -reseptorin tehtävästä ihmisessä ei vielä tiedetä kovinkaan paljon, mutta sen toiminta saattaa liittyä impulsiivisuuteen, joka on useita mielenterveyshäiriötä yhdistävä piirre. Nyt tunnistettua mutaatiota esiintyy 2,2 prosentilla väestöstä, joten suomalaisista yli satatuhatta on mutaation kantajia.

– Yhden geenin vaikutus monimutkaisiin ilmiöihin on yleensä pieni. Suomalaisväestössä tällaisen geenimutaation vaikutusten havaitseminen on mahdollista, koska historiallisen eristäytymisemme vuoksi perimämme on niin yhtenäinen, Tikkanen sanoo.

Jos tämän tutkimuksen tulokset vahvistuvat laajemmissa kliinisissä tutkimuksissa, on mahdollista kehittää ehkäiseviä toimenpiteitä impulssikontrollihäiriöstä kärsivien potilaiden auttamiseksi.

– Olennaista on tietysti alkoholinkäytön hallinta, mutta on myös mahdollista pyrkiä psykoterapian tai lääkehoidon avulla auttamaan potilasta hallitsemaan paremmin omaa käyttäytymistään, Tikkanen sanoo.

Tutkimuksessa on hyödynnetty Helsingin yliopiston oikeuspsykiatrian emeritusprofessori Matti Virkkusen keräämää aineistoa, joka koostuu impulsiivisista alkoholisoituneista henkilöistä ja heidän sukulaisistaan. Löydös perustuu pitkäaikaiseen tutkimusyhteistyöhön Helsingin yliopiston psykiatrian klinikan ja Yhdysvaltojen National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism -tutkimuslaitoksen välillä.

Lue myös:
Alkoholi on pyhä lehmä Suomessa
10 faktaa: Alkoholinkäyttö ja kohonnut verenpaine
Faktat kuntoon alkoholin mainonnasta keskusteltaessa

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia