Humalajuomisella ja masennuksella on yhteys

Itsensä humalaan viikoittain juovat miehet kärsivät masennuksesta suuremmalla varmuudella kuin miehet, jotka juovat humalan harvemmin. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei todettu.

Lääketieteen lisensiaatti Jonna Levolan väitöstutkimus selvittää alkoholiongelmien, alkoholin käyttötapojen, masennuksen ja elämänlaadun monimuotoisia yhteyksiä.

Levola selvitti systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla mitä tutkimustieto kertoo alkoholiriippuvaisen elämänlaadusta ja miten masennus vaikuttaa siihen. Selvisi, että alkoholiriippuvuus heikentää elämänlaatua ja on yhteydessä heikompaan psyykkiseen terveyteen. Masennus oli yhteydessä elämänlaadun vakavampaan heikentymiseen. Hoidolla ja alkoholinkäytön lopettamisella tai vähentämisellä oli elämänlaatua kohentava vaikutus.

Suomalaisen väestöotoksen (n=4020) avulla selvisi muun muassa, että miehet joilla esiintyi humalajuomista keskimäärin kerran viikossa viimeisen kuukauden aikana, kärsivät 2,6–kertaa useammin masennuksesta kuin miehet, joilla humalajuomista oli harvemmin. Naisilla samanlaista yhteyttä ei havaittu. Masentuneet miehet ja naiset joivat humalahakuisesti useammin ja enemmän kerrallaan. Lisäksi heillä oli heikompi elämänlaatu ja viitteitä vaikeammista alkoholiongelmista. Mitä useammin masentuneet joivat humalahakuisesti, sitä enemmän se linkittyi heikentyneeseen elämänlaatuun. Alkoholin keskimääräinen kulutus tai raittius ei ollut yhteydessä elämänlaatuun.

Levolan mukaan tulokset tukevat alkoholiongelmien tunnistamisen ja hoitamisen tärkeyttä masentuneilla. Käytännön työn kannalta on kannustavaa, että alkoholiriippuvuuden hoito oli yhteydessä elämänlaadun paranemiseen.

Päihdelääketieteen alaan kuuluva väitöskirja "Alcohol Problems in Depression: Screening, patterns of drinking and relationship with quality of life" (Alkoholiongelmat ja masennus: seulonta, juomatavat ja yhteydet elämälaatuun) tarkastettiin 3.8.2018 Tampereen yliopistossa.

Kuva: Panthermedia

kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.