Huoli kivunhoidon nykytilasta ja tulevaisuudesta

Vuoden Auttaja 2013 palkinnon saaneen Jukka Pekka Kourin mukaan kivunhoito on mennyt viimeisen kymmenen vuoden aikana eteenpäin. Tilanne on kuitenkin huonompi kuin hän toivoisi.

Suomessa on yli 700 000 jatkuvasta kivusta kärsivää ihmistä. Suomen Kipu ry:n puheenjohtaja Liisa Sahi huomauttaa, että yleisyydestään huolimatta kipukroonikot joutuvat taistelemaan oikeudestaan kivunhoitoon ja toimeentuloon.

– Kipu on henkilökohtainen kokemus, joka ei välttämättä näy ulospäin. Terveen henkilön on vaikea uskoa kivun olemassa oloa, ja potilaat leimataankin helposti teeskentelijöiksi tai laiskureiksi, Sahi sanoo

Tilannetta parantaakseen Suomen Kipu ry:n jäsenistö on valinnut Vuoden Auttaja 2013 palkinnon saajaksi Kuntoutus Ortonin ylilääkärin Jukka Pekka Kourin, joka on fysiatrian, kuntoutuksen ja kivunhoidon erikoislääkäri. Valinnan perusteena on ollut Kourin antama lääketieteellinen ja henkinen apu ja tuki. Lisäksi ylilääkäri Kouri on herätellyt päättäjiä huomaamaan kivunhoidon merkityksen perusoikeutena.

Kourin mukaan kivunhoito on mennyt viimeisen kymmenen vuoden aikana eteenpäin. Tilanne on kuitenkin huonompi kuin Kouri toivoisi.

– Meillä on vielä paljon tehtävää, jotta pääsisimme eurooppalaiselle kivunhoidon tasolle. Hoidon laatu ja saatavuus vaihtelee paikkakunnittain, vaikka kaikilla tulisi olla samanlaiset oikeudet hyvään kivunhoitoon. Kivunhoidon koulutusta tulisi lisätä niin lääketieteen kuin muunkin terveydenhuollon koulutusohjelmissa. Samalla jo valmistuneiden tiedon tasoa kivunhoidosta pitää nostaa, Kouri sanoo.

Riittävien resurssien puuttuessa kivunhoitoon pätevöityneillä lääkäreillä on potilaita ruuhkaksi asti. Kourin mielestä hyvässä hoitosuhteessa ei voi kuitenkaan kiirehtiä, sillä potilaan ja lääkärin välisestä luottamuksesta syntyy hyvä ja toimiva hoitosuhde.

– Vaikka työ on henkisesti raskasta, on se myös antoisaa. Joskus, kun saadaan kipu täysin selätettyä, on aihetta molemminpuoliseen onnelliseen hymyyn, Kouri toteaa.

Lähde:
Suomen Kipu ry

Kuva:
Panthermedia