Huonontaako ohitusleikkaus muistitoimintoja?

Uusien tutkimusten perusteella näyttää siltä, ettei ohitusleikkauksella ole merkittävää ­vaikutusta muistihäiriöihin.

Ohitusleikkauksen on epäilty voivan lisätä iäkkäiden sepel­valtimopotilaiden muistihäiriöitä. Uusien tutkimusten perusteella näyttää siltä, ettei sillä ole merkittävää ­vaikutusta.

Yhteensä 1 680 yli 65-vuotiasta amerikkalaista sepelvaltimotautipotilasta osallistui tutkimukseen, jossa kartoitettiin muistitoimintojen muutoksia kahden vuoden välein toistetuin kyselyin. Vuosina 1998–2015 tehtiin ohitusleikkaus 665 potilaalle ja pallolaajennus 1 015 potilaalle keskimäärin 75 vuoden iässä.

Perusteellisten tilastollisten käsittelyjen perusteella muistitoiminnat ­heikkenivät 0,064 yksikköä vuodessa ennen pallolaajennusta ja 0,060 yksikköä vuodessa viiden vuoden aikana toimenpiteen jälkeen. Ohitusleikkauspotilaiden muutokset eivät eronneet pallolaajennusryhmästä; muistin heikkenemät olivat 0,049 ja 0,059 vuodessa. Ohitus­leikkaus ei lisännyt myöskään demen­tian ilmaantumisen todennäköisyyttä (10,5 % vs. 9,6 %) viiden vuoden ­kuluessa leikkauksesta.

Valtimotaudit ja niiden vaaratekijät – kuten myös eteisvärinä ja sydämen vajaatoiminta – lisäävät kognitiivisten häiriöiden ilmaantumisen vaaraa, ja tämä vaikeuttaa toimenpiteisiin liittyvien lisäriskien analysointia. Tämä hyvin toteutettu tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, ettei kognitiivisten häiriöiden pelko ole merkityksellinen revaskularisaatiomenetelmän valinnassa.

Whitlock EL, Diaz-Ramirez LG, Smith AK ym. Association of coronary artery bypass grafting vs percutaneous coronary intervention with memory decline in older adults undergoing coronary revascularization. JAMA 2021;325:1955–64.

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 24-32/2021.