Huonot hampaat riski anestesiassa

Potilasvakuutuskeskus korvaa anestesian ja elvytyksen yhteydessä tapahtuneen hammasvaurion vain harvoin.

Hammasvaurio on yleinen anestesiaan, intubaatioon ja elvytykseen liittyvä haittatapahtuma. Ennestään huonot hampaat vaurioituvat helposti, ja vaikea intubaatio on riskitekijä.

Lääkärilehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin Potilasvakuutuskeskuksessa loppuun käsitellyt 137 vahinkoilmoitusta tällaisista vaurioista vuosilta 2000–2013.

Valtaosalle potilaista (83 %) oli tehty leikkaus. Intubaatio hätätilanteessa oli kyseessä 7 %:ssa tapauksista ja lopuissa muu toimenpide, kuten kardioversio.

Kaksi kolmasosaa tapauksista liittyi laryngoskopiaan ja intubaatioon ja vajaa 20 % nielutuubin tai kurkunpäänaamarin käyttöön.

Vaurioituneet hampaat olivat lähes aina jo ennestään karieksen tai parodontiitin heikentämät.

– Oikeusturvan takia on tärkeää kirjata hammasstatus etukäteen, kirjoittajat huomauttavat.

Aineiston potilaista vain neljä sai hammasvauriosta korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

– Hoitovahingon korvaamisen edellytyksenä on, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin ja siten välttänyt vahingon. Näin ollen katsotaan, ettei kokenutkaan terveydenhuollon ammattihenkilö voi välttää ennestään huonojen hampaiden vaurioitumista tai vaikean intubaation aiheuttamaa hammasvaurioita, kirjoittajat toteavat.

Pitkänen M, Kontio R, Förster J. Potilasvakuutuskeskuksen aineiston analyysi – Hammasvauriot anestesian ja elvytyksen yhteydessä. Suom Lääkäril 2018;73:1357–61.

Teksti: Suvi Sariola

Kuva: Fotolia

Lataa tiedostoja