HUS haluaa perustaa lasten ja nuorten kipukeskuksen

Uuden lastensairaalan tukisäätiö rahoittaa alussa keskuksen henkilöstökulut.

HUS suunnittelee Kansallisen lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskuksen perustamista Uuteen lastensairaalaan. Keskus on määrä perustaa yhteistyössä Uuden lastensairaalan tukisäätiön kanssa. Sen on määrä paikata puutteita, joita lasten ja nuorten kivun hoidossa on.

Esityksen mukaan laaja-alainen kipu on lapsilla yleistä. Esimerkiksi 10–12-vuotiaista 7 prosentilla on raportoitu tällaista kipuoireilua. 14–16-vuotiailla osuus on 15 prosenttia.

Keskukseen on suunniteltu yhdeksän vakanssia. Niistä kuusi on vakinaista: kaksi lääkäriä, kaksi hoitajaa, yksi psykologi ja yksi fysioterapeutti. Kolmeen määräaikaiseen virkaan voidaan kiinnittää HUS:n työntekijöitä osatyöpanoksella.

Kansallinen lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskus laatii esityksen mukaan ohjeistuksia, hoitoprotokollia ja järjestää koulutusta. Keskus osallistuu myös Terveyskylän digihoitosisältöjen tuotantoon.

Keskukseen odotetaan potilaita HUS:n ulkopuolelta, myös ulkomailta.

Keskus starttaa siltarahoituksella

Uuden lastensairaalan tukisäätiön hallitus on marraskuussa päättänyt osoittaa hankkeelle 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu tasaisesti kolmelle vuodelle henkilöstökulujen kattamiseen. HUS vastaa tilakuluista ja muista kuluista kuten laite- ja lääkekuluista.

Kyseessä on alkuvaiheen siltarahoitus. Kun se päättyy, myös henkilöstökulut siirtyvät esityksen mukaan HUS:lle.

Esityksen taustalla on Helsingin yliopiston kipulääketieteen professorin Eija Kalson aloite. Se johti yhdessä HYKS lasten ja nuorten toimialan johdon sekä ATEK-toimialan edustajien kanssa tehtyyn aloitteeseen Uuden lastensairaalan tukisäätiölle siitä, että Uuteen lastensairaalaan perustettaisiin tukisäätiön tuella Kansallinen lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen osaamiskeskus.

Minna Pihlava

Juttu on julkaistu alun perin Lääkärilehden verkkosivuilla 16.12.2019