HUS ja Mehiläinen kasvattavat testauskapasiteettia

HUS lisää laboratorioanalytiikan kapasiteettia, Mehiläinen turvautuu kansainväliseen yhteistyöhön.

HUSLAB:n virologian ja immunologian laboratorio analysoi koronavirusnäytteitä maanantaista 30.3. alkaen ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Lisäksi HUS ostaa jonkin verran testauskapasiteettia yksityiseltä sektorilta.

Koronavirusnäytteitä otetaan HUS:ssa drive in -näytteenottopisteissä tai hoitoyksiköissä. Koronaviruksen aiheuttama tartunta todetaan laboratoriossa osoittamalla virus hengitystie-eritenäytteestä nukleiininhaponosoitusmenetelmällä (PCR).

Helmikuussa maksimi oli 250 näytettä vuorokaudessa. Maaliskuun alkupuolella pystyttiin analysoimaan 500 näytettä vuorokaudessa. Nyt kapasiteetti on yli 1 000 näytettä vuorokaudessa.

HUS ottaa parin viikon kuluessa käyttöön myös vasta-ainetestit jo sairastetun koronavirusinfektion toteamiseksi. Verinäytteestä tehtävä vasta-ainetesti kertoo, onko hengitystieinfektion sairastaneella koronaviruksen vasta-aineita eli onko hän jo sairastanut koronavirusinfektion vai ei.

Vasta-ainetestejä pystytään tekemään HUSLAB:ssa arviolta satoja vuorokaudessa. Niiden määrää voidaan kasvattaa tarpeen mukaan. Vasta-ainetestejä voidaan tehdä esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnalle. Tiedon avulla henkilökuntaa pystytään sijoittamaan tarkoituksenmukaisesti.

Mehiläinen teettää testejä Etelä-Koreassa

Myös Mehiläinen kertoo kasvattavansa koronaviruksen testauskapasiteettia.

Mehiläisen Suomessa toimiva yhteistyölaboratorio teettää alihankintana viruksen nukleiinihapon osoitustestejä eteläkorealaisessa laboratoriossa. Tavoitteena on mahdollistaa 18 000 näytteen analysointi seuraavan kahden viikon aikana. Tulokset saadaan noin kahden vuorokauden kuluessa näytteiden ottamisesta.

Näytteille rakennetaan kuljetusyhteys lentoteitse yhteistyölaboratorioon Etelä-Koreaan. Paluulentoja hyödynnetään suojavarusteiden ja näytteenottoon tarvittavien materiaalien tuomisessa Suomeen.

Yksityisrahoitteisen operaation takana on laaja suomalainen yrityskoalitio.

Hertta Vierula

Julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla