HUS ja Sitra kehittävät diabeteslapsen sokeriarvojen etäseurantaa

Nykyisen järjestelmän heikkoutena on, etteivät tiedot välity terveydenhuollolle.

Lapsen diabetes vaatii jatkuvaa seurantaa. Perhe joutuu tekemään päivän aikana useita hoitopäätöksiä, että lapsen verensokeri pysyisi mahdollisimman turvallisella tasolla.

Sokeritasoa on mahdollista seurata ihonalaisella glukoosisensoroinnilla. Sensorin mittaamaa sokeriarvoa voi seurata ihon pinnalta lukulaitteella tai etänä esimerkiksi älykellon avulla. Nykyisen järjestelmän heikkoutena on, etteivät tiedot välity terveydenhuollolle.

HUS ja Sitra ovat käynnistäneet hankkeen, jossa kehitetään järjestelmää, jossa glukoosisensorin ja insuliinipumpun antamat tiedot saadaan helposti ja tietoturvallisesti välitettyä niille tahoille, joille perhe haluaa antaa luvan tietojen seurantaan.

Hankkeessa on mukana Nightscout-verkoston diabeteslapsia ja heidän huoltajiaan sekä yhteistyökumppaneina Väestörekisterikeskus, Tieto, CGI, Nokia, Patria, Elisa ja Gofore.

Tavoitteena on luoda avoimen lähdekoodin järjestelmä.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva
Fotolia