HUS:n hoitojonot lyhentyneet

Valvira on ilmoittanut, ettei se näe syytä tuomita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä uhkasakkoon.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ryhtyi viime syksynä tehostetusti purkamaan potilaiden hoitojonoja. Yhtenä syynä oli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran elokuussa 2014 antama vaatimus, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy saatetaan HUS:ssa lain edellyttämälle tasolle. Valvira tehosti määräystään 900 000 euron sakon uhalla.

Toimenpiteet näyttävät tehonneet. Esimerkiksi 10. maaliskuuta 2015 yli kuusi kuukautta kiireettömään hoitoon pääsyä odottavia oli koko sairaanhoitopiirissä yhteensä 58. Vielä viime kesänä näitä potilaita oli yli 600. Pisimmät jonot olivat silmätautien ja fysiatrian erikoisaloilla.

Myös lähetteiden käsittely on nopeutunut. Tammi- ja helmikuun aikana käsiteltiin 53 921 lähetettä, joista 72 prosenttia käsiteltiin kolmessa vuorokaudessa. Vain 0,7 prosenttia oli niitä lähetteitä, joiden käsittelyaika venyi yli kolmen viikon.

Valvira on nyt ilmoittanut, että kiireettömään hoitoon pääsy HUS:ssa on sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että potilaan on päästävä hoitoon kuudessa kuukaudessa.

Lähde:
HUS-kuntayhtymä

Kuva:
Sami Perttilä