HUS:n projekti tarttuu tupakointiin ja kaatumistapaturmiin

Terveydenedistämisenprojektin aiheita ovat myös osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen.

HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö on käynnistänyt hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen projektin.

Se on jaettu neljään osaan. Tarkoituksena on edistää tupakoimattomuutta, koska tupakointiin kuolee Suomessa vuosittain 4 000 ihmistä vuosittain. Tämän lisäksi painopisteet ovat osallisuuden vahvistamisessa, terveyserojen kaventamisessa ja kaatumistapaturmien ehkäisyssä. Esimerkiksi nuori, joka ei kouluttaudu peruskoulun jälkeen, aiheuttaa yhteiskunnalle 370 000 euron kustannukset.

– Vaikka elämme hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa moni asia on hyvin, terveydenedistämisen saralla on vielä tehtävää, sanoo tiedotteessa ylilääkäri Helena Liira HUSin Perusterveydenhuollon yksiköstä.

Projektin tavoite on ottaa käyttöön hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vaikuttavia toimintamalleja yhteistyössä Uudenmaan kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja järjestöjen kanssa.

– Projektin kantavana ajatuksena on tunnistaa hyviä ja tehokkaita toimintatapoja, jakaa niistä tietoa sekä juurruttaa yhteneväisiä toimintatapoja osaksi kaikkien osallistujien työtä, kertoo Helena Liira.

Liira kertoo, että Islannin hyvät kokemukset nuorten alkoholin käytön ja tupakoinnin vähentämisestä toimivat HUS:n projektin innoittajana.

Projektia viedään eteenpäin työpajoissa, jotka keskittyvät kuhunkin aihekokonaisuuteen. Työpajat käynnistyvät tammi-helmikuussa.

Projektin on tarkoitus kestää vuoteen 2021 saakka.

Kirjoittaja:

Tuomas Keränen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 4.1.2019.