HUS on tehnyt koronatestaussopimuksen neljän yrityksen kanssa

Näytteenotto on tällä hetkellä testauksen pullonkaula.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri patistaa valtiovaltaa rakentamaan valtakunnallista ratkaisua koronaviruksen testauskapasiteetin nostoon, varsinkin näytteenottoon.

Näytteenotto on tällä hetkellä testauksen pullonkaula.

HUS:n hallitus käsitteli asiaa eilen.

Lisäinvestointeja tulossa

Testauskapasiteetin kasvattamiseksi on tehty nippu toimenpiteitä.

HUS valmistelee testauskapasiteetin lisäinvestointeja. Kokonaisvastuu kuntien näytteenotosta on siirtymässä HUSLABille.

– Näytteenottoon tullaan tarvitsemaan myös kuntien panosta ja henkilöstöresurssien turvaamiseen valtakunnallisia linjauksia ja ratkaisuja, tiedotteessa sanotaan.

Näytteenottokapasiteetin kasvattaminen nykyisestä 4 000 testistä 10 000 testiin vuorokaudessa HUS-alueella edellyttää sairaanhoitopiirin arvion mukaan vähintään 600 terveydenhuollon ammattihenkilön lisäystä.

HUSLAB on nyt tehnyt sopimukset neljän yksityisen palvelutuottajan kanssa. HUS:n mukaan HUSLAB on ottanut käyttöön koko kapasiteetin, joka yksityiseltä on tällä hetkellä saatavissa.

Jonot kasvoivat

Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden määrä on kevään jälkeen nelinkertaistunut, kun elektiivistä toimintaa supistettiin koronaviruspotilaiden hoitamiseksi.

HUS pyrkii pitämään erikoissairaanhoidon toiminnan syksyllä normaalina niin pitkään kuin koronatilanne sallii, jotta jonotilanne ei pahene.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.