HUS rekrytoi opiskelijoita, supistaa kiireetöntä hoitoa ja lisää etävastaanottoja

Näillä keinoilla varaudutaan koronaviruspotilaiden hoidon määrän kasvuun.

Noin puolet HUS:n toiminnasta on elektiivistä eli ajanvaraukseen perustuvaa erikoissairaanhoitoa. Osuus vaihtelee merkittävästi erikoisaloittain. HUS:ssa tehtiin viime viikolla päätös kiireettömän hoidon supistamisen periaatteista. Lähtökohtaisesti ajanvaraukseen perustuvaa toimintaa ei supisteta enempää kuin on välttämätöntä.

Poikkeuksen muodostavat toiminnot, joissa potilaiden hoitaminen aiheuttaa merkittävän infektioriskin henkilökunnalle, kuten ei-kiireellinen hammashoito. Näitä toimintoja ei jatketa. Samoin keskeytetään toiminnot, joissa potilailla on merkittävä pitkittyneeseen tehohoitoon joutumisen riski, eikä hoitoa ole välttämätöntä antaa heti. Esimerkiksi osa avosydänleikkauksista kuuluu tällaisiin toimintoihin.

Kiireetöntä hoitoa supistetaan myös tilanteissa, joissa hoitoyksikössä ei ole riittävästi henkilökuntaa esimerkiksi sairauslomien, koronapotilaiden hoitoon liittyvien lisäkoulutusten tai koronapotilaiden hoitoon siirtymisen vuoksi.

Myös kaikki ajanvaraustoiminta muutetaan sähköiseksi.

HUS varautuu kaikin keinoin ennusteita merkittävästi suurempiin koronapotilasmääriin muun muassa lisäämällä tehohoitokapasiteettia.

Opintojen loppuvaiheessa olevia kaivataan sijaisuuksiin

Koronaepidemiatilanne aiheuttaa muutoksia myös HUS:n vastaanottokäytäntöihin. Potilaiden palvelun turvaamiseksi sekä potilaiden ja henkilöstön suojaamiseksi otetaan käyttöön etävastaanotot.

Kaikki potilasvastaanotot, jotka eivät välttämättä vaadi fyysistä käyntiä, korvataan etävastaanotoilla.

Lisäksi HUS etsii koronavirustilanteen vuoksi sijaisuuksiin opintojensa viime vaiheessa olevia terveydenhuollon opiskelijoita. Haussa on sairaanhoitajaksi, bioanalyytikoksi ja röntgenhoitajaksi opiskelevia, jotka ovat suorittaneet vähintään 2/3 tutkinnostaan. Asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä edellytetään tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Hertta Vierula

Julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla