HUS tutkii henkilökuntansa kuormitusta koronan takia

Koronapotilaita hoitaneiden stressioireita hoidetaan silmänliiketerapialla.

HUSissa on aloitettu tutkimus, jossa selvitetään EMDR-silmänliiketerapian vaikuttavuutta psyykkisiin kuormitus- ja stressioireisiin. Samalla tutkitaan koronaviruspotilaita hoitaneiden terveydenhuollon ammattilaisten psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) -terapiaa annetaan videon välityksellä. Menetelmää aiotaan käyttää esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten työperäisen psyykkisen sairastuvuuden ehkäisyyn ja hoitoon. Menetelmän tuloksellisuudesta etäterapiana kuitenkin puuttuu tutkimustietoa.

– EMDR-silmänliiketerapia kohdistuu häiritsevien muistojen ja niihin liittyvien kognitioiden, emootioiden ja kehon aistimusten prosessointiin samanaikaisesti, kun potilaalle annetaan tätä edistävää molemminpuolista ärsykettä, HUS tiedottaa.

Käypä hoidon mukaan menetelmää suositellaan traumaperäiseen stressihäiriöön.

– On tärkeää, että terveydenhuollon toimijat löytävät toimivia tapoja suojella henkilökuntaansa sekä psyykkiseltä että fyysiseltä kuormitukselta. Työntekijät ovat kovassa paineessa, ja osa on joutunut paikoin äärettömän kuormittaviin tilanteisiin, joista on seurannut voimakasta uupumusta, sanoo IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtaja Jan-Henry Stenberg HUS:sta.

Tutkimukseen toivotaan saatavan mukaan 30 terveydenhuollon ammattilaista, jotka ovat osallistuneet koronapotilaiden hoitoon. Heidät satunnaistetaan 15 hengen koe- ja kontrolliryhmiin.

Tutkimuksessa mitataan työperäistä stressiä ja psyykkistä oirehdintaa standardoiduilla oirekyselyillä. Koeryhmä saa EMDR-terapiaa kolme kertaa viikon välein. Kummankin ryhmän oiremittaukset tehdään ennen jokaista terapiaa ja kolmen kuukauden seurantajaksolla.

Koeryhmän viimeisen mittauskerran jälkeen myös kontrolliryhmällä on mahdollisuus saada samaa terapiaa.

Suvi Sariola

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.