Huumekuolemien määrä kääntyi laskuun

Alustavat tiedot viittaavat myös alkoholimyrkytysten ja tavallisten lääkemyrkytysten vähenemiseen.

Huumekuolemien määrä kääntyi vuonna 2011 laskuun ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Oikeuslääketieteellisissä kuolemansyynselvityksissä löydettiin huumausaineita 288 vainajasta. Yleisin löydös oli edelleen buprenorfiini.

– Huumausainelöydösten lukumäärä on noussut varsin tasaisesti vuodesta 2001 lähtien mutta kääntyi nyt laskuun, kertoo professori Ilkka Ojanperä ­Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin ­oikeuslääketieteen osastolta.

Hän toivoo luvun merkitsevän taitekohtaa huumekuolemien yleistymisessä, varsinkin kun alustavat tiedot viittaavat myös alkoholimyrkytysten ja tavallisten lääkemyrkytysten vähenemiseen. Tiedotusvälineissä on kerrottu myös ­alkoholin myynnin ja rattijuoppojen määrän vähenemisestä.

Kaikki löydökset on varmistettu huumekäytöksi kuolintodistusten ja taustatietojen perusteella, vaikka osa niistä onkin lääkeaineita. Vainajien kuolinsyyt vaihtelivat, ja vain osassa tapauksista ­kyse oli tapaturmaisesta yliannostuksesta. Huumausainelöydökset ovat Ojan­perän mukaan kuitenkin melko hyvä huumeiden ongelmakäytön osoitin.

Heroiinin käyttö romahti

Buprenorfiinia löydettiin 150 vainajasta ja kannabinoideja 124:stä. Luvut ovat samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.

Amfetamiinilöydöksiä oli 93, kun mukaan lasketaan myös amfetamiinin kaltaiset huumeet, kuten ekstaasi, desoksipipradroli ja MDPV sekä muuntohuumeet. Luku on hiukan pienempi kuin edellisvuonna.

Metadonilöydöksiä oli 30, fentanyyliä 13 ja gammahydroksibutyraattia eli gammaa 11 löydöstä. Kokaiinilöydöksiä oli kaksi.

– Huumekuolemissa näytteissä todettiin muitakin lääkkeellisiä opioideja, ­kuten kodeiinia, oksikodonia ja tramadolia, joilla on myös päihdekäyttöä.

Muuntohuumeilla tarkoitetaan yhdisteitä, joita ei ole vielä luokiteltu huumausaineiksi, mutta joilla on samanlaisia vaikutuksia kuin perinteisillä huumeilla. Ojanperän mukaan muuntohuumeita löydetään yhä useammin, usein yhtenä löydöksenä muiden huumausaineiden mukana. Yleistymässä näyttää olevan alfa-PVP, joka on toistaiseksi luokiteltu vain lääkeaineeksi Tullilaboratorion hakemuksesta.

Ojanperä pitää merkittävänä heroiinilöydösten vähyyttä. Niitä oli vain yksi.

Hänen mukaansa Afganistanin sota vuonna 2001 vähensi heroiinin saatavuutta ja käyttöä väliaikaisesti koko maailmassa. Suomessa heroiinin käyttö on kuitenkin romahtanut vuoden 2001 jälkeen. Siinä Suomi poikkeaa selvästi myös esimerkiksi Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/12.

Lue lisää jutun aiheesta