Hydroksiklorokiini jää pois Suomen Solidarity-tutkimuksesta

Suomessa jatketaan pelkkää remdesiviirihaaraa standardihoitohaaran rinnalla.

WHO:n päätös keskeyttää COVID-19-tautiin liittyvän Solidarity-lääketut­kimuksen hydroksiklo­rokiinihaara vaikutti myös Suomeen.

Solidarity Finlandin päätutkijalle Kari Tikkiselle keskeytys oli sysäys ajatukselle jättää hydroksiklorokiini kokonaan pois Suomessa.

Tähän vaikuttaa lääkkeen käytölle asetettu EKG:n QT-aikaraja, joka on Suomessa korkeintaan 450 millisekuntia. Esimerkiksi Norjassa viranomaiset ovat sallineet rajaksi 470 millisekuntia, mikä rajaa selvästi vähemmän potilaita pois.

Uusia tutkimuskeskuksia otetaan edelleen

Kari Tikkisen mukaan remdesiviiristä tai hydroksiklorokiinista ei ole julkaistu riittävästi luotettavaa tietoa, mutta alustava näyttö on parempi remdesiviiristä. Englantilainen satunnaistettu Recovery-tutkimus julkaisee pian luotettavaa tietoa hydroksiklorokiinista.

Suomessa jatketaan pelkkää remdesiviirihaaraa standardihoitohaaran rinnalla.

– Se on minusta suomalaisten etu, varsinkin kun meillä on tiukempi QT-aikaraja, joka rajaa enemmän potilaita tutkimuksesta ulos.

Kun satunnaistetaan kaksi haaraa ­kolmen sijaan, remdesiviiriä saa puolet potilaista kolmasosan sijaan.

Solidarity Finlandissa on nyt mukana yhdeksän sairaalaa.

– Otamme edelleen mukaan uusia tutkimuskeskuksia.

WHO jatkaa tutkimusta

Tikkisen mukaan keskeytys ei johdu ­Solidarityssa saaduista tuloksista.

WHO:n päätökseen vaikuttivat muun muassa viimeaikaiset julkaisut kuten Lancetissa julkaistu retrospektiivinen tutkimus sairaaloissa hoidetuista 96 000 koronapotilaasta.

Tikkisen mukaan havainnoivissa tutkimuksissa on riski vääriin tulkintoihin. Jos hydroksiklorokiiniä on annettu sairaammille potilaille ja terveemmille ei, voi jälkikäteen vaikuttaa siltä, että lääkkeestä on enemmän haittaa – oli niin ­todellisuudessa tai ei.

Tikkisen mukaan hydroksiklorokiinin ylle laskeutunut varjo johtuu osittain siitä, että lääkettä on joissakin maissa määrätty suurelle määrälle koronapotilaita, jotka ovat käyttäneet sitä ilman riittävää valvontaa.

– Sellainen summittainen määräily onkin todennäköisesti vaarallista.

WHO on sittemmin päättänyt jatkaa hydroksiklorokiinin tutkimusta Solidarityssa. Lancetin julkaisu on peruutettu muun muassa datan epäselvyyksien vuoksi.

Neljä haaraa

Solidarity on WHO:n luotsaama, kansainvälinen ja adaptiivinen tutkimus, jossa on tällä hetkellä vertailuryhmän ­lisäksi neljä haaraa.

Vertailuryhmään satunnaistetut potilaat saavat paikallista standardihoitoa. Kokeellisiin haaroihin satunnaistetut potilaat saavat paikallisen standardihoidon lisäksi joko remdesiviiriä, hydroksiklorokiinia, lopinaviiri-ritonaviiria tai lopinaviiri-ritonaviiria yhdessä interferoni β1a:n kanssa.

Pohjoismaissa osallistutaan vain remdesiviiri- ja hydroksiklorokiinihaaroihin.

Minna Pihlava

Kuva Pertti Saloheimo

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 23/2020.

Juttua on päivitetty tiedolla, että WHO jatkaa hydroksiklorokiinin tutkimusta.