Hyvistä motorisista taidoista tukea liikapainoisen lapsen lukutaitoon

Monipuolinen liikunta näyttää tukevan motoristen taitojen lisäksi lukutaidon kehittymistä.

Poikien korkeampi kehon rasvaprosentti oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Lisäksi pojilla rasvakudoksen erittämän leptiinihormonin suurempi pitoisuus veressä oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon. Nämä yhteydet kuitenkin selittyivät liikapainoon liittyvillä heikommilla motorisilla taidoilla.

Tytöillä puolestaan maksan rasvoittumisen vaarasta kertovan merkkiaineen gamma-glutamyylitransferaasin korkeampi pitoisuus oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Tämä yhteys oli riippumaton rasvaprosentista, motorisista taidoista, kestävyyskunnosta, liikunnasta tai sosioekonomisista tekijöistä.

Liikuntaa varhaislapsuudesta lähtien

Tutkimuksissa tarkasteltiin 175 kuopiolaisen lapsen kehon rasvakudoksen määrää sekä useiden muiden valtimotautien vaaratekijöiden yhteyksiä luku- ja laskutaitoon.

Kehon rasvakudoksen määrää mitattiin DXA-laitteella ja valtimotautien vaaratekijöitä verinäytteistä. Luku- ja laskutaitoa arvioitiin standardoiduilla oppimistesteillä. Lisäksi mitattiin muun muassa motorisia taitoja, kestävyyskuntoa sekä liikuntaa ja liikkumattomuutta monipuolisin menetelmin.

– Ylipainon yhteys heikompaan lukutaitoon näyttää pojilla selittyvän paljolti sillä, että ylipainoon liittyvät yleensä myös heikommat motoriset taidot. Näiden tulosten perusteella erityisesti poikien motoristen taitojen monipuolinen kehittäminen varhaislapsuudesta alkaen näyttäisi tukevan lukutaitoa koulutaipaleen alussa, toteaa tutkijatohtori Eero Haapala Jyväskylän yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus- ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat -tutkimuksiin liittyvät tulokset julkaistiin Journal of Sports Sciences -lehdessä.

toimittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.