Iäkkäänkin potilaan sydäninfarkti kannattaa hoitaa pallolaajennuksella

Riskitekijöiden mukaan korjattu 5 vuoden kuolleisuus oli merkittävästi pienempi kajoavasti hoidetuilla.

Pallolaajennushoito parantaa satunnaistettujen tutkimusten perusteella sydäninfarktipotilaan ennustetta, mutta iäkkäistä potilaista tutkimustieto on ollut vähäistä. Brittiläisen tosielämän tutkimuksen perusteella kajoavan hoidon teho näyttää säilyvän myös heillä.

Brittitutkijat keräsivät kattavat tiedot viidessa sairaalassa hoidetuista yli 80-vuotiaista ei-ST-nousuinfarktipotilaista vuosilta 2010–17. Lopulliseen analyysiin otettiin mukaan 1 500 potilasta (keski-ikä 86 v), jotka olivat selvinneet hengissä vähintään kolme päivää sairastumisen jälkeen ja joilla ei ollut selviä aiheita kumpaankaan hoitolinjaan, kajoavaan tai konservatiiviseen.

Riskitekijöiden mukaan korjattu 5 vuoden kuolleisuus oli merkittävästi pienempi kajoavasti hoidetuilla. Myös sairaalahoitoa vaativia vajaatoimintavaiheita ilmeni pallo­laajennusryhmässä kolmannes ­vähemmän.

Tämä hyvin tehty tutkimus tukee sitä käsitystä, että varhainen aktiivinen hoito on hyödyllinen myös iäkkäille sydäninfarktipotilaille. Luonnollisesti iän mukana yleistyvät vakavat liitännäissairaudet on otettava huomioon yksilöllisessä potilasvalinnassa.

Kaura A, Sterne JAC, Trickey A ym. Invasive versus non-invasive management of older patients with non-ST elevation myocardial infarction (SENIOR-NSTEMI): a cohort study based on routine clinical data. Lancet 2020;396:623–34.

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 43-44/2020.