Iäkkäiden kannattaa välttää tiettyjä lääkkeitä syystä

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin, mitä tapahtuu, kun vanhukset aloittavat sellaisten lääkkeiden käytön, jotka on määritelty iäkkäillä vältettäviksi.

Vältettävien lääkkeiden käytön aloitukseen liittyy vanhuksilla suurentunut sairaalahoitoa vaativien murtumien ja kuolleisuuden riski. Lisäksi vältettävien lääkkeiden käyttö on yhteydessä suurentuneisiin sairaalakustannuksiin.

Näin todetaan Itä-Suomen yliopiston, Fimean ja Kelan yhteistyönä tekemässä tutkimuksessa.

Fimea pitää yllä Lääke75+-tietokantaa, jossa on arvioitu eri lääkeaineiden soveltuvuutta yli 75-vuotiaiden käyttöön. Vältettävät lääkkeet ovat sellaisia, joiden käyttöön liittyvien riskien on arvioitu olevan suurempia kuin niistä saatu kliininen hyöty.

Tutkimuksessa seurattiin valtakunnallisen rekisterin avulla yli 20 000:ta kotona asuvaa 65 vuotta täyttänyttä suomalaista vuosina 2002–2013. Vältettäviä lääkkeitä ostaneille poimittiin vertailuhenkilöt niiden tutkimushenkilöiden joukosta, jotka eivät olleet ostaneet vältettäviä lääkkeitä 12 vuoden seurannan aikana.

Tutkimus julkaistiin The European Journal of Health Economics -lehdessä.

Kirjoittaja:

Hertta Vierula

Toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 7.8.2018.