Iäkkäiden yksinäisyys on yleistä palvelutaloissa

Vuorovaikutusta muiden asukkaiden kanssa toivottiin enemmän.

Yli kolmannes palvelutaloissa asuvista iäkkäistä kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan, selviää terveystieteiden maisteri Anu Janssonin väitöstutkimuksesta. 36 prosenttia palvelutaloissa asuvista kärsi yksinäisyydestä sekä vuonna 2011 että vuonna 2017.

Erityisesti syksy ja talvi sekä illat ja viikonloput tuntuivat asukkaista yksinäisiltä.

– Yksinäisyys kumpusi asukkaiden kokemuksissa muun muassa siitä, että palvelutaloasuntoa ei pidetä omana kotina, eikä välttämättä edes kodinomaisena paikkana, kertoo Jansson tiedotteessa.

Yksinäisyys heikentää iäkkäiden ihmisten terveyttä ja psyykkistä hyvinvointia sekä ennustaa ennenaikaista kuoleman riskiä.

– Tutkimuksen osallistujat kokivat, että vuorovaikutus talon toisten asukkaiden kanssa oli toivottua vähäisempää, ja osa asukkaista koki itsensä näkymättömäksi, oman elämänsä sivusta katsojiksi, Jansson sanoo.

Yksinäisyyttä olisi tärkeää lievittää muun muassa ottamalla se puheeksi ja tekemällä tarpeen mukaan huolellisesti suunniteltuja interventioita.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten ohjattu Ystäväpiiri-ryhmätoiminta soveltuu palvelutaloon. Ystäväpiiri-toiminnasta on saatu aiemmin näyttöä yksinäisyyden lievittäjänä kotona asuvien iäkkäiden keskuudessa. Palvelutalossa asuvat osallistujat näyttivät Janssonin mukaan hyötyvän ryhmästä ja löysivät toisistaan vertaistukea. Tutkimus osoitti, että iäkkäät halusivat toimia ryhmässä esimerkiksi liikkumis- ja muistivaikeuksista huolimatta.

TtM Anu Jansson väittelee 30.10.2020 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Loneliness of older people in long-term care facilities" (Palvelutaloissa asuvien iäkkäiden ihmisten yksinäisyys).

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.