Ihokontakti isään virkistää vastasyntyneen sektion jälkeen

Isän läheisyys on terveellistä, turvallista ja toivottua heti syntymän jälkeen.

Äidin vointi sektion yhteydessä voi vaatia lapsen erottamisen hänestä. Chileläiset havaitsivat, että ihokontakti isään pian syntymän jälkeen sai aikaan korkeamman syketason ja vireystilan sektiolla syntyneille vauvoille.

Satunnaistetussa vertailukokeessa tutkittiin kolmen hoitomallin vaikutuksia elektiivisellä sektiolla syntyneisiin vauvoihin. Tavanomaisen alkuhoidon jälkeen terve vastasyntynyt pääsi puettuna joko pinna­sänkyyn tai isän syliin tai vaippa-asuisena ihokontaktiin isän rinnan päälle peiton alle. Vauvoilta mitattiin happisaturaatio, lämpö­tila ja syke sekä arvioitiin valveillaoloa ja vireyttä standardoidun asteikon perusteella (Neonatal Behavioral Assessment Scale) 15 minuutin välein 45–120 minuuttia syntymästä.

Tutkittavat syntyivät täysiaikaisina (raskausviikot 38,9 ± 0.9) ja normaali­painoisina. Ihokontaktiryhmässä vastasyntyneiden syke oli nopein ja pinna­sänkyläisillä hitain. Syliryhmässä taso oli niiden väliltä.

Vireystaso oli normaali kaikilla tutkittavilla. Ensimmäisen elintunnin vireys­taso oli korkein ihokontaktiryhmässä ja matalin syliryhmässä. Tämän jälkeen vireystaso laski kaikilla vastasyntyneillä.

Ryhmät eivät eronneet toisistaan lämpötilan (lämpö 37 ˚C) tai happi­saturaation suhteen.

Tulosten perusteella isän läheisyys on terveellistä, turvallista ja toivottua heti syntymän jälkeen, varsinkin mikäli äidin läsnäolo sairauden vuoksi ei onnistu. Ihokontaktissa olleet sektiolla syntyneet vauvat noudattivat samankaltaista vireystason vaihtelua kuin alateitse syntyvät vauvat. Ihokontakti voi edistää kardiorespiratorista sopeutumista syntymän jälkeen.

Ayala A, Christensson K, Christensson E, Cavada G, Erlandsson K, Velandia M. Newborn infants who received skin-to-skin contact with fathers after Caesarean sections showed stable physiological patterns. Acta Paediatr, verkossa ensin 5.1.2021. doi: 10.1111/apa.15685

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 6/2021.