Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Tutkijat keskittyivät ilmansaastepitoisuuksiin kätkytkuolemaa edeltävinä päivinä ja vertasivat pitoisuuksia edeltäviin vertailupäiviin. Tutkimuksessa huomattiin, että kätkytkuoleman riski oli suurentunut kahden päivän ajan kohonneille typpidioksidipitoisuuksille altistumisen jälkeen. Suurentuneet ilman pienhiukkaspitoisuudet lisäsivät tutkimuksen mukaan äkkikuoleman riskiä jopa viisi päivää altistuksen jälkeen.

Tutkimuksen aineistona oli yli 200 kätkytkuolematapausta vuosien 1996 ja 2006 väliltä West Midlandsin alueelta Britanniasta. Alueen ilmansaastepitoisuudet vastaavat lähinnä pääkaupunkiseudun ilmasaastetilannetta Suomessa.

Tutkimuksen teki Oulun yliopiston kansaterveystieteen professori Jouni Jaakkola yhteistyökumppaneineen. Tutkimus julkaistiin BMJ Open -lehdessä.

Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksessa on suunnitteilla vastaavan kaltainen tutkimus suomalaisella aineistolla.

Jaakkolan mukaan Suomessa on kansainvälisesti katsoen vähäiset ilmansaastepitoisuudet, mutta kylmä saattaa lisätä ilmansaasteiden haittavaikutuksia.

– Tämän vuoksi tutkimukset Suomessa täydentäisivät kokonaiskuvaa, Jaakkola sanoo Oulun yliopiston tiedotteen mukaan.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.