Influenssa riski myös vastasynnyttäneille ja ylipainoisille

Kausi-influenssan ja influenssapandemian riskiryhmät tarkentuivat. Tieto riskiryhmistä on syytä huomioida mahdollisen pandemian ja sitä seuraavan rokotepulan ilmetessä.

BMJ:ssä julkaistun meta-analyysin mukaan myös hiljattain synnyttäneet naiset ja lihavat henkilöt ovat influenssan riskiryhmissä.

Alle neljä viikkoa sitten synnyttäneillä naisilla ja ylipainoisilla (BMI >30) oli muita korkeampi riski kuolla tai saada vakavia komplikaatioita influenssaan sairastuttuaan.

Mukana oli 239 tutkimusta vuosilta 1918–2011. Tutkittavia oli kaikkiaan 610 000.

Komplikaatioiksi luettiin keuhkokuume, hengityskoneen tarve, sairaalahoito tai tehohoito sekä kuolema.

Raskaana olevia tai etnisiä vähemmistöjä ei havaittu tutkimuksen perusteella erityisiksi riskiryhmiksi. Raskaus kasvatti sairaalahoidon riskiä, mutta ei muita komplikaatioita.

Alle neljä viikkoa sitten synnyttäneillä naisilla oli sen sijaan merkitsevästi kohonnut riski kuolla influenssaan (OR 4,43, 95% LV 1,24–15,81).

Riski kuolla kausi-influenssaan ja pandemiaan oli kohonnut myös yli 65-vuotiailla (OR 2,95, 95 % LV 1,53–5,70).

Lapsilla ja nuorilla oli merkitsevästi pienempi riski aikuisiin verrattuna kuolla pandemian aikaan. 2-5-vuotiailla lapsilla oli sen sijaan kohonnut riski sairastua keuhkokuumeeseen pandemian tai kausi-influenssan aikana vanhempiin lapsiin verrattuna. Tutkimuksen mukaan alle 2-vuotiaat eivät nousseet riskiryhmään muuten kuin pandemian aikaiseen sairaalahoitoon liittyen.

Lihavuus havaittiin pandemia- ja kausi-influenssakuolemien itsenäiseksi riskitekijäksi (OR 2,74, 95 LV 1,56–4,80). Lihavuus oli yhteydessä myös sairaalahoidon, teho-osastohoidon ja hengityskoneen tarpeeseen.

Tutkijat korostavat, että tieto riskiryhmistä on syytä huomioida mahdollisen pandemian ja sitä seuraavan rokotepulan ilmetessä. Tutkijat korostavat iäkkäiden ja raskaana olevien naisten ensisijaista rokottamista.

Tutkijat muistuttavat, että näytön aste riskitekijöistä oli kuitenkin matala, joten aiheesta tarvitaan jatkotutkimusta. Pandemioiden osalta aineisto oli pitkälti peräisin ainoastaan vuoden 2009 H1N1-epidemiasta.

Influenssa johtaa maailmanlaajuisesti vuosittain noin 500 000 ihmisen kuolemaan.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.