Influenssarokotus vähentää keuhkoahtauma­potilaiden sairaalahoitoja

Käypä hoito -suositus samoin kuin kansainväliset hoitosuositukset ­kehottavat rokottamaan keuhkoahtaumapotilaat influenssaa vastaan.

Näyttö on aikaisemmin perustunut yli 65-vuo­tiaiden rokottamisen hyötyihin. Nyt hyödyistä saatiin tarkempaa näyttöä.

Kanadalaiset selvittivät laajassa tutkimuksessa sairaalaan joutuneiden keuhkoahtaumapotilaiden influenssa­sairastavuutta vuosina 2011–15. Kaikilta potilailta otettiin nenänielusta näyte influenssa-PCR-tutkimukseen. Lisäksi arvioitiin mm. tehohoidon ja noninvasiivisen ventilaation tarvetta sekä kuolleisuutta. Ensisijainen tulosmuuttuja oli influenssasta johtuva sairaalahoito. Tieto influenssarokotuksesta saatiin 4 198 potilaasta, ja nämä muodostivat tutkimuksen aineiston.

Influenssa-PCR oli positiivinen 1 490 potilaalla, ja heistä 878:lla oli rokotus. Rokotus vähensi influenssasta johtuvaa sairaalahoitoa 38 %. Influenssapositiivisten kuolleisuus oli suurempi kuin influenssanegatiivisten (9,7 % vs. 7,9 %), samoin tehohoidon tarve (17,2 % vs. 12,1 %). Kuolleisuutta lisäsivät myös yli 75 vuoden ikä, sydänsairaus, hoito­kodissa asuminen ja kotihappihoito.

Jokaisen keuhkoahtaumatautipotilaan on syytä ottaa influenssarokote. Tutkimus osoitti, että rokotus vähentää sairaalahoitoja ja tehohoidon tarvetta ja hyvin luultavasti säästää kustannuksia.

Lähde: Mulpuru S, Li L, Ye L ym. Effectiveness of influenza vaccination on hospitalizations and risk factors for severe outcomes in hospitalized patients with COPD. Chest 2019;155:69–78.

Kirjoittaja:

Heikki Ekroos

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Fotolia

Julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 5/2019.