Inhaloitava kortikosteroidi altistaa keuhkoahtaumapotilaan pseudomonakselle

Pseudomonasta on vai­keaa häätää.

Inhaloitavien kortikosteroidien tehon ja haittavaikutusten annosvasteisuutta keuhkoahtaumataudissa ei tunneta kovin hyvin. Tanskalaiset tutkijat havaitsivat laajassa epidemiologisessa kohorttitutkimuksessa, että kortikosteroidi lisää annosriippuvaisesti keuhkoahtaumapotilaan pseudomonasinfektion riskiä.

Avoterveydenhuollon yksiköistä kerättiin vuosilta 2010–17 tiedot 21 408 potilaasta, joista 763 eli 3,6 % sai pseudomonaksen seurannan aikana. Pseudomonasinfektion riskin ja kortikosteroidin käytön yhteyttä selvitettiin Coxin mallin avulla.

Edeltäneen vuoden aikana käytetty kortikosteroidi lisäsi pseudomonaksen riskiä annosriippuvaisesti. Pieneen kortikosteroidiannokseen liittyi 38 %:n, keskisuureen 116 %:n ja suureen 258 %:n lisäriski verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut kortikosteroidihoitoa. Suureen annokseen liittyi lisäksi 105 %:n lisäriski verrattuna keskisuureen tai pieneen annokseen tai ilman kortikosteroidia olleisiin. Luonnollisesti psudomonaksen saaneet potilaat olivat sairaampia, heillä oli huonompi keuhkotoiminta ja enemmän pahenemisvaiheita.

Keuhkoahtaumataudin Käypä hoito -suosituksen mukaan inhaloitavaa glukokortikoidia kokeillaan, jos potilaalla on samanaikainen astma tai hänellä on ollut vähintään kaksi keskivaikeaa pahenemisvaihetta tai yksi sairaalahoitoinen pahenemisvaihe ja etenkin jos pahenemisvaiheiden lisäksi veren eosinofiilitaso on yli 0,3 x 109 solua/l. Tämä tutkimus osoitti, että hoito ei ole riskitöntä. Annos on syytä pitää enintään keskisuurena. Pseudomonasta on vai­keaa häätää ja se on usein huonon ennusteen merkki.

Eklöf J ym. Use of inhaled corticosteroids and risk of acquiring Pseudomonas aeruginosa in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax, verkossa ensin 26.8.2021. doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217160

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 44/2021.