Innosta diabeetikkolasta liikkumaan

Liikunnan ja insuliinihoidon yhteensovittamiseen tarvitaan ohjausta.

Diabetesta sairastavan lapsen liikuntaan liittyy huomattavia haasteita insuliiniherkkyyden ennakoimisessa ja hypoglykemian estämisessä. Vaikean hypoglykemian riski näyttää kasvavan liikunta-aktiivisuuden lisääntyessä. Glukoosisensorointi auttaa muutosten ennakointia, kirjoittavat Sonja Kumpula ym. Lääkärilehdessä.

Liikuntaa seuraa nopeita, tuntien aikana ilmeneviä ja hitaampia, vuorokauden kuluessa tapahtuvia insuliiniherkkyyden ja verensokeritason muutoksia. Intensiteetiltään raskaan liikunnan alkaessa verensokeritaso voi nousta ja tyypin 1 diabetesta sairastavalla insuliinia voi olla verenkierrossa hetkellisesti liian vähän. Tämä johtaa verensokeritason nopeaan ja voimakkaaseen nousuun.

Toisaalta hypoglykemian riski kasvaa sekä välittömästi liikunnan jälkeen että myöhemmin, koska liikunnan aikana lihasten verenkierto lisääntyy ja insuliinin imeytyminen nopeutuu ja liikunnan jälkeen lihaksen glykogeenivarastot täydentyvät.

Liikuntatilanteissa toimimisen opettaminen on tärkeä osa diabeetikon alkuohjauksen ja seurantakäyntien sisältöä. Liikuntapäivien aikatauluun on hyvä tutustua etukäteen, arvioida liikunnan intensiteettiä sekä tehdä nesteytyksen, insuliinihoidon ja ravitsemuksen suunnitelmarunko kullekin päivälle. Kansainvälinen ohjeistus korostaa valmistautumisen merkitystä ja kehottaa diabetesta sairastavia lapsia liikkumaan turvallisuuden vuoksi yhdessä toisten kanssa.

Diabetesta sairastavien lasten fyysistä aktiivisuutta ei ole Suomessa kartoitettu. Yleisesti kyselytutkimusten perusteella kouluikäisistä lapsista arviolta vain puolet liikkuu suositusten mukaisesti. Nuoruusiän edetessä liikunta-aktiivisuus näyttää vähenevän.

Tuoreen meta-analyysin mukaan liikuntainterventioilla näyttää olevan myönteinen vaikutus tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten rasva-arvoihin, painoindeksiin ja verensokeritasoon. Diabetes on yhteydessä lisääntyneeseen sydän- ja verisuonisairauksien riskiin, ja lapsena opitut elämäntavat heijastuvat aikuisiän terveyteen. Siksi lapsia ja nuoria on tärkeää kannustaa liikkumaan sairaudestaan huolimatta.

Lähde: Kumpula S, Korpelainen R, Tossavainen P. Innosta ja ohjaa tyypin 1 diabetesta sairastavaa lasta liikkumaan. Suom Lääkäril 2018;73:1418–23.

Kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 22/2018.

Kuva: Fotolia

Lataa tiedostoja