Jalkojen nosto auttaa sydämen nopeatiheisyyskohtauksessa

Tutkijat suosittelevatkin, että jalkojen nosto lisättäisiin valsalvan manööveriin.

Supraventikulaarinen takykardia (SVT) tarkoittaa sydämen nopeatiheisyyskohtausta. Kohtaukset alkavat yleensä äkillisesti ja kestävät minuuteista tunteihin. Kohtauksen syynä on tyypillisesti äkillinen liike, joka aiheuttaa muutoksen tahdosta riippumattomassa hermostossa. Kohtauksen syntyä edistää fyysinen tai psyykkinen rasitus tai muuten poikkeava olotila. Oireita ovat tykytys ja huimaus.

Normaalin rytmin voi yrittää palauttaa ns. valsalvan manööverillä. Siinä potilas puhaltaa ilmaa ulos pienellä paineella noin 15 sekunnin ajan (katso videolta). Tuoreen tutkimuksen mukaan valsalvan manööveri toimii kuitenkin paremmin, jos potilaan jalat nostetaan ilmaan puhalluksen lopuksi.

Tutkimukseen osallistui 428 ihmistä, joilla oli SVT. Heistä puolta hoidettiin perinteisellä valsalvan manööverillä ja puolella nostettiin jalat ilmaan puhalluksen jälkeen. Normaali rytmi palasi 17 prosentille perinteistä hoitoa saaneista ja 43 prosentille uutta hoitoa saaneista.

Tutkijat suosittelevatkin, että jalkojen nosto lisättäisiin valsalvan manööveriin. Uusi hoitokeino tulisi myös opettaa potilaille, jotta tämä voisivat hoitaa itseään kotoa käsin. Videollaan tutkijat vinkkaavat, että sopivan puhalluspaineen voi arvioida puhaltamalla 10 millilitran ruiskuun niin, että mäntä liikkuu (katso kuva).

Katso video valsalvan hoidosta.

Lähde:
The Lancet: Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT): a randomised controlled trial

Lue lisää: Juoksu vahvistaa luita

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Esa Ilmolahti