Jama: Lievä ylipaino ei lisää kuolleisuutta

Jama-lehdessä (The Journal of the American Medical Association) eilen julkaistussa meta-analyysissä havaittiin, että kuolleisuusriski kasvaa vasta silloin, kun painoindeksi (BMI) on 35 tai suurempi. Matalimmillaan kuolleisuus on niiden ihmisten parissa, joiden BMI on 25–30.

Jama-lehdessä (The Journal of the American Medical Association) eilen julkaistussa meta-analyysissa havaittiin, että kuolleisuusriski kasvaa vasta silloin, kun painoindeksi (BMI) on 35 tai suurempi. Matalimmillaan kuolleisuus on niiden ihmisten parissa, joiden BMI on 25–30.

Yhdysvaltain kansallisessa terveystilastotieteen laitoksessa tehdyssä analyysissa yhdistettiin painoindeksit ja kaikki kuolemansyyt tutkimuksista, joita kelpuutettiin mukaan yhteensä 97. Tilastotieteilijä Katherin M. Flegalin ryhmän tekemän analyysin aineisto käsitti siten noin kolmen miljoonaa ihmisen tiedot ja yli 270 000 kuolemantapausta.

Meta-analyysissa alkuperäisten tutkimusten henkilöt jaettiin BMI:n mukaan ylipainoisiin (BMI 25–29,9) ja lihaviin: 1-aste (BMI 30–34.9), 2-aste (BMI 35–39.9) ja 3-aste (BMI yli 40). Heitä verrattiin normaalipainoisiin (BMI 18.5–24.9).

Analyysin mukaan kuolemanriski oli suurin 2- ja 3-asteen ylipainoisten ryhmässä (riskisuhde HRs 1.29) ja pienin ylipainoisten ryhmässä (HRs 0.94). Myös 1-asteen lihavien kuolemanriski (HRs 0.95) oli viisi prosenttia pienempi kuin normaalipainoisilla.

Terveystilastotieteilijät pohtivat artikkelissaan, mitkä tekijät voisivat vaikuttaa valtavan data-aineiston luotettavuuteen. Esimerkiksi miesten ja naisten kuolleisuuseroja ei nyt eroteltu, ei myöskään kansallisuuksia. Mitatun ja itsekerrotun painoindeksin väliset erot voivat myös vaikuttaa tulokseen.

Toisaalta analysoijat muistuttavat, ettei nyt ollut kyse yksittäisestä tutkimuksesta, vaan valtavasta miljoonien ihmisten aineistosta ja luotettavista tutkimuksista. Mukaan kelpuutetuista tutkimuksista 41 oli tehty Yhdysvalloissa, 37 Euroopassa ja loput eri puolilla maailmaa. Suomalaisia tutkimuksiakin löytyy lähdeluettelosta peräti kolme.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.