Jämäkkää työtä lasten lihavuuden hoitamiseksi

Perheen tukena ovat lääkärin ja hoitajan lisäksi ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti ja perheterapeutti.

Pohjois-Karjalassa on tartuttu lasten ja nuorten ylipainon lisääntymiseen maakunnallisen hoitoketjun avulla. Hoitoketju on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdessä räätälöimä.

– Kliinisessä työssä näin lihavuuden lisääntymisen ja komplisoitumisen. Tuli tarve tehdä asialle jotakin, kertoo hoitoketjuvastaava, lasten- ja nuortentautien erikoislääkäri Marketta Dalla Valle Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

Lapsen ja nuoren lihavuuden hoito on moniportaista, moniammatillista ja perhekeskeistä tiimityötä. Perheen tukena ovat lääkärin ja hoitajan lisäksi ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti ja perheterapeutti.

Pohjois-Karjalan alueellisessa lasten ja nuorten lihavuuden hoitoketjussa määritellään kunkin toimijan tehtävät ja vastuualueet.

– Olemme hoitoketjun myötä saaneet selkeytettyä työtä kussakin toimipisteessä ja eri hoitoportaiden kesken. Tiedämme mitä toiset tekevät, luotamme että tietyt asiat tulevat hoidettua ja vältymme päällekkäisyydeltä. Tämä jämäköittää hoitoa ja näkyy perheille tavoitteellisena ja johdonmukaisena ohjauksena, Dalla Valle sanoo.

Hoitoketjua viedään maakuntaan vuorovaikutteisten kuntakohtaisten yhteistyökokousten avulla. Kokouksissa hoitoketjun jalkautusryhmäläiset saavat puolestaan tietoa siitä, mitä kunnissa jo tehdään lasten ylipainoon liittyen.

Työtä on tehty vuodesta 2010 saakka. Hoitoketjuun liittyy potilaiden hoitamisen lisäksi kouluttamista, opinnäytetöitä, tutkimusta, terveysiltamiin osallistumista ja tiedottamista eri tavoin. Dalla Valle korostaa myös hoitoketjun pysyvyydestä huolehtimista ja päivittämistä sekä sen toimivuuden ja työn tulosten evaluointia.

Rohkeasti puheeksi

Hoitohenkilökunnan ei aina ole helppoa ottaa puheeksi lapsen ja nuoren ylipainoa. Joskus lapsen ylipaino tulee vanhemmille yllätyksenä, koska he eivät ole sitä tiedostaneet.

Dalla Valle haluaa hoitoketjun avulla rohkaista ottamaan asian puheeksi. Tarkoituksena ei ole moittia vanhempia tai rikkoa perheen yksityisyyttä, vaan tukea lasta tai nuorta parempaan vointiin ja terveyteen nyt ja myöhemmin aikuisiässä.

– Ylipaino voi olla lapselle tai nuorelle arka asia. Terveydenhuollon ammattilainen tarvitsee turvallisen ja itselleen luontevan tavan ottaa asia puheeksi. Hoitoketju nettilinkkeineen antaa tähän työvälineitä.

Myös perheet halutaan konkreettisesti mukaan hoitoketjuun.

Lue lisää: Sokerivero ei riitä

– Haluamme tulevaisuudessa perheille oman osion, joka sitouttaisi heidät paremmin mukaan hoitoon.

Omaa ohjeistustaan kaipaavat myös rinnalla toimijat, kuten päiväkodit, koulut ja harrastusjärjestöt.

Näitä asioita kehitetään hoitoketjun aluetyöryhmän tapaamisissa, joihin terveydenhuollon ammattilaisten ohella kutsutaan myös muiden toimijoiden edustajia.

– Tähtäämme siihen, että jatkossa tulos näkyy suunnanmuutoksena lasten ja nuorten ylipainon kehityksessä ja että painopiste siirtyy hoidosta ennaltaehkäisyyn.

Dalla Valle toivoo lihomisen ehkäisyn ottavan tuulta alleen.

– Lihomiseen puuttuminen vaatii rohkaisua. Siihen on kuitenkin tärkeä puuttua ja sille on tehtävissä jotakin elämäntapamuutosten avulla. Miksi ei tehtäisi sitä varhain, jolloin tulosten saavuttaminen on helpompaa?

Kirjoittanut:
Anne Seppänen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/14.