Joka kolmas nuori on harkinnut itsemurhaa

Nuorten itsetuhoisuus on lisääntynyt.

Nuorista joka kolmas kertoo harkinneensa itsemurhaa, ilmenee MIELI ry:n teettämästä tuoreesta kyselystä. Kaikista suomalaisista lähes joka viides on harkinnut itsemurhaa.

Itsemurhaa vuoden sisällä yrittäneistä joka neljäs oli 18–34-vuotias. Joka neljäs itsemurhaa yrittäneistä asuu vanhempiensa luona.

– Myös tilastotietojen valossa nuorten itsetuhoisuus on yleistynyt. Nuorten hyvinvointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sanoo MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen tiedotteessa.

Puolet miehistä ei hae apua

Melkein puolet itsemurhaa, 44 prosenttia, harkinneista ei ollut hakenut apua itsetuhoisiin ajatuksiin. Miesten kohdalla jopa yli puolet, 51 prosenttia, ei ollut hakenut apua.

Nuorista, jotka olivat hakeneet apua, 13 prosenttia koki saamansa avun riittämättömäksi.

Kyselyn mukaan taloudellinen tilanne on yhteydessä itsetuhoisiin ajatuksiin sekä masennukseen. 30 prosenttia vakavasti itsemurhaa harkinneista ja 27 prosenttia masentuneista asuu vuosituloiltaan alle 30 000 euron taloudessa.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 9.9.2019.