Jopa puolella sairaalassa hoidetuista COVID-19-potilaista pitkäaikaisoireita

Teho-osastolla olleilla potilailla todettiin ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja traumaperäistä stressihäiriötä.

Monet COVID-19-potilaat kärsivät sairaalahoidon jälkeen oireista, joita ei ollut ennen infektiota. Muutokset keuhkojen TT-tutkimuksssa ovat tavallisia.

Ranskalaisessa kohorttitutkimuksessa otettiin yhteyttä kaikkiin sairaalahoidossa olleisiin COVID-19-potilaisiin neljä kuukautta hoidon jälkeen. Heiltä kysyttiin puhelinhaastattelussa hengitysteiden oireista, kognitiivisista oireista sekä toimintakyvystä. Kaikki kutsuttiin seurantakäynnille poliklinikkaan, jossa tehtiin keuhkojen TT-tutkimus sekä psykometrisiä ja kognitiivisia testejä. Tehohoidossa olleille tehtiin sydämen kaikututkimus.

Tutkimukseen tavoiteltiin 834:ää potilasta, ja heistä 478 haastateltiin puhelimessa (keski-ikä 61 v, 201 miestä, 277 naista). Potilaista 244 kuvasi ainakin yhden oireen, jota ei ollut ennen COVID-19-infektiota. Tavallisimpia olivat väsymys, kognitiiviset oireet ja hengen­ahdistus. Tarkempaan poliklinikkaselvitykseen osallistui 177 potilasta, joista 97 oli ollut teho-osastolla.

Potilaista 130 täytti väsymyskyselyn, jossa asteikolla 1–5 heikentyneen motivaation keskiarvo oli 4,5 ja henkisen väsymyksen 3,7.

Keuhkojen TT:ssä poikkeavuuksia todettiin 63 %:lla ­potilaista (108/171), ja se oli tavallisimmin mattalasikuvioitusta. Fibroottisia muutoksia oli 19 %:lla.

Teho-osastolla olleilla 94 potilaalla todettiin ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja traumaperäistä stressihäiriötä. Kaikututkimuksessa vasemman kammion ejektiofraktio oli kymmenesosalla tutkituista alle 50 %. Kahdella todettiin tuore munuaisten vajaatoiminta. COVID-19-vasta-aineita löydettiin 97 %:lta.

The Writing Committee for the COMEBAC Study Group. Four-month clinical status of a cohort of patients after hospitalization for COVID-19. JAMA 2021;325:1525–34.

Helena Liira

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 18/2021.