Jorviin kansallinen palovammakeskus

Vuonna 2015 valmistuvasta osaamiskeskuksesta tulee kuusi kertaa suurempi kuin HYKS:n nykyinen palovammakeskus.

Vuonna 2015 valmistuva valta­kunnallinen palovammakeskus tulee tarjoamaan kaikki palovammapotilaan tarvitsemat palvelut samoissa tiloissa.

HYKS:n palovammakeskuksen osaston­ylilääkäri Jyrki Vuolan mukaan palovammapotilaiden teho- ja vuodeosastot, poliklinikka sekä kuntoutus kootaan Jorvin sairaalassa yhteen kerrokseen. Hoito tulee olemaan ­kiinteää moniammatillista tiimityötä.

Tällä hetkellä vaikeiden palovammojen hoito on keskitetty Helsingin ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden palovammakeskuksiin.

– Kummassakaan ei ole kansainvälisiä standardeja täyttäviä tiloja. Jorvin palovammakeskuksesta tulee kuusi kertaa isompi kuin HYKS:n nykyinen palovammakeskus, Vuola mainitsee.

– Keskus tulee ilman muuta lisäämään palovammapotilaiden hoidon tasapuolisuutta. Hoidettavat potilaat valitaan kansainvälisten kriteerien perusteella.

Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan uuden päivystysrakennuksen teho­hoitoyksikköön tulee kuusi palovammatehopotilaspaikkaa ja kahdeksan ­tavallista tehopotilaspaikkaa.

– Kun palovammakeskus on yhdistetty toiseen yksikköön, potilasmäärien vaihtelua pystytään tasaamaan, Vuola sanoo.

Uusi palovammakeskus tulee ­työllistämään yhteensä noin seitsemän plastiikkakirurgia ja anestesialääkäriä, jotka hoitavat Jorvissa myös muita kuin palovammapotilaita.

– Jotta keskukseen saadaan osaavia lääkäreitä, muun toiminnan on oltava mielekästä, Vuola summaa.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/2013

Lue lisää jutun aiheesta