Julkiset ja yksityiset terveysasemat asiakkaiden mielestä yhtä hyviä

Julkiset perusterveydenhuollon palvelut ylittivät ennakko-odotukset.

Yksityistetyt ja julkiset perusterveydenhuollon palvelut ovat asiakkaiden mielestä tasalaatuisia ja hyviä. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöstutkimuksessaan HTM Jaakko Hallila tarkasteli perusterveydenhuollon palveluita Alavudella, Alajärvellä, Orimattilassa ja Hollolassa.

– Palvelut ylittivät asiakkaiden ennakko-odotukset, kertoo Hallila Vaasan yliopiston tiedotteessa.

Lähtökohtaisesti ennakko-odotukset olivat yksityisiä terveysasemia kohtaan korkeammalla kuin julkisia. Julkiset palvelut ylittivät asiakkaiden odotukset yksityisiä selvemmin.

Kustannusten arviointiin ei riittäviä työkaluja

Yksityistämiseen päätyneet kunnat olivat tavoitelleet edullisinta palvelujen tuottamismallia. Kunnat eivät kuitenkaan Hallilan mukaan pysty arvioimaan näkymättömiä, vaihdannan välillisiä kustannuksia eli transaktiokustannuksia.

Näkymättömiä kustannuksia syntyy muun muassa palvelun tuottajan etsimisestä, kilpailutuksesta, sopimuksen tekemisestä, tuottajan valvomisesta ja tulosten mittaamisesta. Niitä ilmenee myös julkisissa tuottamismalleissa.

– Kunnat ja kuntayhtymät olivat kiinnostuneita arvioimaan transaktiokustannuksia, mutta työkaluja arviointiin ei ole omasta takaa. Keskeisenä tutkimustuloksena nousikin esiin, että millään tutkimuspaikkakunnalla ei pystytty arvioimaan reaalisia euromääräisiä transaktiokustannuksia, sanoo Hallila tiedotteessa.

Hallila suosittaa, että terveyspalveluiden tuottamisen suunnittelutyöhön ja kilpailutuksiin varattaisiin tarpeeksi aikaa.

– Kun palveluita tuotetaan riittävän isolle asiakaspohjalle, transaktiokustannukset eivät kohoa yksittäisen kunnan tai kuntalaisen lähtökohdista korkeiksi.

HTM Jaakko Hallilan sosiaali- ja terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Transaktiokustannukset ja laatu. Vertaileva tapaustutkimus yksityisistä ja julkisista perusterveydenhuoltopalveluista neljällä suomalaispaikkakunnalla” tarkastettiin keskiviikkona 11. joulukuuta Vaasan yliopistossa.

Tiiamari Pennanen

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 2.12.2019