Kainaloimusolmukkeiden laaja poisto lisää rintasyöpäpotilaan yläraajaturvotuksen riskiä

Seurantatutkimuksessa oli mukana 1 815 rintasyöpään sairastunutta naista.

Vartijaimusolmuketekniikan avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa rintasyöpä, joka on levinnyt kainalon imusolmukkeisiin. Pelkän vartijaimusolmuketutkimuksen jälkeen yläraajan turvotusta kehittyy harvoin, mutta kainaloimusolmukkeiden leikkaus näyttää lisäävän eniten yläraajan lymfedeeman riskiä.

Seurantatutkimuksessa oli mukana 1 815 rintasyöpään sairastunutta naista, joille tehtiin vartijaimusolmuketutkimus tai vartijaimusolmuketutkimus ja sädehoito, kainalo­evakuaatio tai kainaloevakuaatio ja sädehoito. Kaikissa ryhmissä metastaattisia imusolmukkeita oli keskimäärin yksi, ja eniten positiivisia imusolmukkeita oli kainaloevakuaatioryhmissä. Seuranta-aika oli 52 kuukautta ja turvotuksen määritelmä oli yläraajan ympärysmitan yli 10 %:n kasvu 3 kuukautta leikkauksen jälkeen.

Eniten yläraajaturvotusta oli kainalo­evakuaation ja sädehoidon saaneilla (30 %), toiseksi eniten evakuaatioryhmässä (25 %), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vartijaimusolmuke­leikkauksen jälkeen turvotusta oli 8 %:lla potilaista, ja jos he olivat saaneet myös sädehoidon, 11 %:lla; ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Taudin paikalliset uusiutumat olivat yhtä harvinaisia kaikissa ryhmissä.

Sädehoidon tiedetään lisäävän imunestekierron heikentymisen riskiä, mutta näyttää siltä, että eniten tätä aiheuttaa laaja kainaloimusolmukkeiden poisto. Kirjoittajat suosittelevat, että jos vartija­imusolmuketutkimuksessa positiivisia kainaloimusolmukkeita on 1–2, edetään sädehoitoon ilman laajempaa kainalo­imusolmukkeiden poistoleikkausta.

Naoum G, Roberts S, Brunelle C ym. Quantifying the impact of axillary surgery and nodal irradiation on breast cancer-related lymphedema and local tumor control: long-term results from a prospective screening trial. J Clin Oncol, verkossa ensin 30.6.2020. doi: 10.1200/JCO.20.00459

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 36/2020.