Kalaöljystä ja probiooteista ei apua ylipainoisten odottajien verensokerin tai painon hallintaan

Hyvälaatuinen ravinto ja proteiinin saanti yhteydessä kehon rasvattoman massan määrään.

Kalaöljystä ja probiooteista ei ole apua raskaanaolevien ylipainoisten naisten verensokerin tai painon hallinnassa, ilmenee Turun yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksesta.

LL Outi Pellonperä selvitti väitöksessään osana laajaa satunnaistettua tutkimusta kalaöljyn ja probioottien vaikutuksia ylipainoisten äitien raskausdiabeteksen puhkeamisen riskiin ja kehonkoostumukseen.

Pellonperä havaitsi, etteivät kalaöljy ja probiootit (Lactobacillus rhamnosus HN001 ja Bifidobacterium animalis ssp. lactis 420) vähentäneet raskausdiabeteksen puhkeamisen riskiä, parantaneet raskaudenaikaisia verensokeritasoja tai lisänneet insuliiniherkkyyttä lumevalmisteeseen verrattuna.

Tutkimuksessa 439 ylipainoista äitiä satunnaistettiin neljään ryhmään, jonka mukaisesti he käyttivät raskauden ajan päivittäin keskimäärin raskausviikolta 14 lähtien joko kalaöljyä, probiootteja, molempia tai lumevalmistetta.

Äideiltä tutkittiin alku- ja loppuraskaudessa paino, kehonkoostumus, verensokeri- ja insuliinipitoisuudet ja kerättiin tiedot ravinnonsaannista. Raskausdiabeteksen ilmaantuvuus selvitettiin sokerirasituskokeella.

Käyttö vaikuttaa turvalliselta

Väitöstyössä selvitettiin myös raskaudenaikaiseen painonnousuun ja kehonkoostumukseen vaikuttavia tekijöitä. Ilmeni, että kalaöljyllä tai probiooteilla ei ollut vaikutusta näihin.

Kyselytutkimuksella selvitetty hyvälaatuinen ravinto ja ruokapäiväkirjoin mitattu proteiinin saanti sen sijaan olivat positiivisesti yhteydessä kehon rasvattoman massan määrään. Kokonaisenergiansaannilla tai kyselyllä mitatulla fyysisen aktiivisuuden määrällä ei voitu osoittaa olevan yhteyttä kehonkoostumukseen.

Raskausdiabetes lisää sekä äidin että lapsen sairastuvuutta. Se todetaan Suomessa jo joka viidennellä raskaana olevalla äidillä. Aiempien tutkimusten perusteella oli viitteitä siitä, että kalaöljy ja probiootit voisivat lisätä insuliinin vaikutusta kudoksissa ja mahdollisesti parantaa verensokeritasoja.

– Toisaalta tämänkin tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että kyseiset valmisteet ovat turvallisia raskausaikana, sillä vaikutuksia raskauden tai synnytyksen kulkuun tai vastasyntyneen vointiin ei todettu, Pellonperä toteaa.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.