Kananmunan syönnillä on yhteys pienempään diabetesriskiin

Kiistellyissä kananmunissa on poikkeuksellisen runsaasti bioaktiivisia yhdisteitä, joilla on suotuisia vaikutuksia elimistön toimintoihin.

Keskimäärin yhden kananmunan syöminen päivässä näyttäisi lisäävän sellaisten verenkierron aineenvaihduntatuotteiden määrää, jotka ovat yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin. Tämä selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimusryhmän on aiemmin raportoinut, että yhden kananmunan syönti päivässä yhdistyi pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin keski-ikäisillä itäsuomalaisilla miehillä. Tuolloin aineisto pohjautui sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimukseen.

– Uusimman tutkimuksen tarkoituksena oli metabolomiikka-analyysien avulla etsiä yhdisteitä, jotka voisivat selittää havaittua yhteyttä. Metabolomiikka-analyysillä saadaan kattavaa tietoa esimerkiksi verinäytteen sisältämistä yhdisteistä, kertoo tiedotteessa nuorempi tutkija Stefania Noerman.

Tutkijat havaitsivat analyyseissa, että miehillä, jotka söivät runsaammin kananmunia, esiintyi verinäytteissä enemmän tiettyjä lipidiyhdisteitä. Samoja yhdisteitä löytyi myös niiltä miehiltä, joille ei kehittynyt tyypin 2 diabetesta. Lisäksi tutkimusryhmä havaitsi useiden verestä mitattavien yhdisteiden ennustavan kasvanutta tyypin 2 diabeteksen riskiä. Yksi näistä oli jo aiemmissa tutkimuksissa havaittu aminohappo tyrosiini.

– Ennen kuin voidaan tehdä varmempia johtopäätöksiä kananmunan syönnin vaikutuksista elimistön toimintaan, tarvitaan kuitenkin lisää sekä solutason tutkimuksia että ihmisillä tehtäviä kokeellisia tutkimuksia, joissa käytetään edistyneitä tutkimusmenetelmiä, kuten metabolomiikkaa, Noerman toteaa.

Tutkimus julkaistiin Molecular Nutrition and Food Research -tiedejulkaisussa.

Kirjoittaja:

Tuomas Keränen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 4.1.2019.