Kananmunien syönti vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä?

Tyypin 2 diabeteksen riski oli 37 prosenttia pienempi noin neljä kananmunaa viikossa syövillä miehillä verrattuna niihin, jotka söivät noin yhden kananmunan viikossa.

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan kananmunien syönti voi vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä. Tulokset julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä.

Ravitsemustottumukset selvitettiin 2 332 mieheltä, joiden ikä oli 42–60 vuotta. Tutkimuksen 19,3 vuoden seurannan aikana 432 miestä sairastui tyypin 2 diabetekseen.

Tutkimuksessa havaittiin, että kananmunien syönti oli yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin sekä matalampaan veren glukoosipitoisuuteen. Tyypin 2 diabeteksen riski oli 37 prosenttia pienempi noin neljä kananmunaa viikossa syövillä miehillä verrattuna niihin, jotka söivät noin yhden kananmunan viikossa. Runsaalla kananmunien syönnillä ei ollut merkittävää vaikutusta.

Yhteys säilyi, vaikka huomioon otettiin mahdollisia sekoittavia tekijöitä, kuten fyysinen aktiivisuus, painoindeksi, tupakointi ja vihannesten ja kasvisten syönti.

Selitys väestössä?

Runsas kolesterolin määrä ruokavaliossa on joissain aikaisemmissa tutkimuksissa ollut yhteydessä sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. Toisaalta kananmunien syönnin lisääminen on joissain kokeellisissa tutkimuksissa johtanut muun muassa parempaan sokeritasapainoon.

Väestötutkimuksissa kanamunien syönnin ja tyypin 2 diabeteksen välistä yhteyttä on tutkittu vain vähän ja niissä tulokset ovat olleet vaihtelevia. Kananmunien syönti on ollut yhteydessä joko suurempaan riskiin tai sitten yhteyttä ei ole havaittu.

Tutkijoiden mukaan mahdollinen selitys heidän havainnoilleen on se, että toisin kuin monessa muussa väestössä, Suomessa kananmunien syönti ei vahvasti yhdisty epäterveellisiin elintapoihin, kuten tupakointiin, vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen tai prosessoitujen lihatuotteiden syöntiin.

Tutkimuksessa huomautetaan, että kananmuna sisältää kolesterolin lisäksi monia terveydelle hyödyllisiä ravintoaineita, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi sokeriaineenvaihduntaan tai matala-asteiseen tulehdukseen ja sitä kautta vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä. Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että elintarvikkeen terveysvaikutuksia on vaikea ennustaa pelkästään yksittäisen ravintoaineen, kuten kolesterolin, perusteella.

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto
American Journal of Clinical Nutrition

Kuva:
Panthermedia