Kannattaako antitromboottista hoitoa keventää sydäninfarktin jälkeen?

Jotkut suuren valtimotautiriskin potilaat hyötyvät pitemmästä tehokkaasta antitromboottisesta hoidosta.

Sydäninfarktipotilaille suositellaan yleensä vuoden kestoista tikagrelorin tai prasugreelin ja aspiriinin yhdistelmää. Tromboottisten komplikaatioiden riski pienentyy kuitenkin varsin nopeasti infarktin jälkeen, ja toisaalta pitkäkestoinen tehokas hyytymistä estävä lääkitys altistaa verenvuodoille. Tuoreen meta-analyysin perusteella näyttää siltä, että hoitoa voitaisiin useimmiten keventää jo kuukauden kuluttua sydäninfarktista.

Meta-analyysiin otettiin mukaan 15 satunnaistettua tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 55 798 sepelvaltimotautikohtauksen vuoksi hoidettua potilasta.

Perusteellisten tilastollisten analyy­sien perusteella katsottiin, että tikagrelorin tai prasugreelin vaihtaminen klopidogreeliin tai pienempään prasugreeliannokseen jo kuukauden kuluttua kohtauksesta vähentää merkittävästi verenvuotoja lisäämättä lainkaan tromboottisten tapahtumien vaaraa.

Entistä turvallisempi pallolaajennushoito, tehokkaampi sekundaaripreventio ja tiukempi LDL-kolesterolitavoite vähentävät sydäninfarktipotilaan tromboottisia komplikaatioita. Ei olekaan yllättävää, että uusissa tutkimuksissa kevyempi antitromboottinen hoito osoittautuu lähes poikkeuksetta paremmaksi kuin vanhat suositukset.

Vahvan antitromboottisen hoidon vuotovaarat korostuvat kliinisessä työssä, sillä yhä useammin potilaat ovat iäkkäitä ja monisairaita – jotka suljetaan pois satunnaistetuista tutkimuksista. Hoidon yksilöllistä räätälöintiä tarvitaan, koska jotkut suuren valtimotautiriskin potilaat hyötyvät pitemmästä tehokkaasta antitromboottisesta hoidosta.

Shoji S, Kuno T, Fujisaki T ym. De-escalation of dual antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndromes. J Am Coll Cardiol 2021;78:763–77.

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 44/2021.