Kannattaako sukupuolitautitesti tehdä kotona?

Kotona tehtävä sukupuolitautitesti voisi madaltaa esimerkiksi oireettomien, mutta tartuntaa epäilevien potilaiden kynnystä hakeutua hoitoon, arvioi YTHS:n johtajaylilääkäri Markku Kanerva. Toisaalta negatiivisen tuloksen saaneilta jäisi valistus saamatta.

Kotona tehtävä sukupuolitautitesti voisi madaltaa esimerkiksi oireettomien, mutta tartuntaa epäilevien potilaiden kynnystä hakeutua hoitoon, arvioi johtajaylilääkäri Markku Kanerva Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä. Toisaalta negatiivisen tuloksen saaneilta jäisi valistus saamatta.

Uudessa klamydia- ja tippuritestiä tarjoavassa palvelussa asiakas voi tilata testin kotiinsa verkkopalvelusta. Näyte postitetaan vastauskuoressa laboratorioon ja testitulokset voi lukea verkkopalvelusta. Positiivisen testituloksen saaneelle neuvotaan, mihin hänen kotiseudullaan voi hakeutua saamaan hoitoa.

Johtajaylilääkäri Markku Kanerva Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä kertoo, että sukupuolitautien kotitestejä tarjoavien yritysten tulo markkinoille on synnyttänyt pohdintaa myös YTHS:ssä. Hän arvioi, että oireettomille ja epävarmoille kotitestistä voi olla hyötyä.

– On hyvä uutinen, jos kotitestillä saadaan hoidettaviksi sellaiset henkilöt, jotka eivät tällä hetkellä muuten hakeudu vastaanotolle. Tällaisia potilaita voisivat olla ne, jotka epäilevät tartuntaa vaikkapa oman seksuaalikäyttäytymisensä perusteella, mutteivät tule menneeksi lääkäriin.

Kanerva arvioi kuitenkin, etteivät ainakaan opiskelijat arastele turhaan sukupuolitautitesteihin hakeutumista. YTHS:llä tehdään 8 000 klamydiatestiä vuodessa. Niistä alle 200 osoittautuu positiiviseksi.

– Harvoin nykyään törmäämme tilanteeseen, jossa potilas olisi tarpeettomasti viivytellyt ennen vastaanotolle tulemista.

Kanerva arvioi, että hyvässä laboratoriossa analysoidun kotitestin tuloksiin voisi kyllä luottaa. Mahdollisena ongelmana Kanerva näkee sen, että ne, jotka saavat negatiivisen tuloksen, jäävät ilman valistusta.

– Kun vastaanotolle tulee opiskelija, joka epäilee voineensa saada sukupuolitautitartunnan, hänen kanssaan keskustellaan keinoista vähentää tartunnan riskiä.

YTHS ei harkitse tällä hetkellä ryhtyvänsä tarjoamaan omille potilailleen kotona tehtävää sukupuolitautitestiä. Kanerva arvioi, että voisi olla vaikea varmistaa, ettei potilas tee testiä jonkun toisen nimissä. Painavin syy on kuitenkin raha.

– Kotitestit ovat vielä huomattavasti kalliimpia kuin laboratoriossa otetut.

Nyt käynnistynyttä palvelua tarjoaa Genleven Oy ja laboratoriotestit analysoidaan Oulun yliopistollisen sairaalan mikrobiologian laboratoriossa.

Hertta Vierula
Kuva: Pixmac

Julkaistu www.laakarilehti.fi 13.6.2012.