Kännykkä voi vaikuttaa miehen hedelmöityskykyyn

Laajasta median kiinnostuksesta huolimatta kännykän käytön ja sperman laadun yhteyttä koskeva tieto on vielä hataraa.

Brittiläisessä Exeterin yliopistossa tehdyn meta-analyysin mukaan altistuminen matkapuhelimen sähkömagneettiselle säteilylle on miehillä yhteydessä 8,1 %:n vähenemiseen siittiöiden liikkuvuudessa ja 9,1 %:n vähenemiseen elinkykyisten siittiöiden määrässä. Kolmannen hedelmällisyyden kannalta tärkeänä pidetyn muuttujan, siittiötiheyden, suhteen löydös oli epävarma.

Tutkimus perustui vuosina 2000–2012 julkaistuihin englanninkielisiin, matkapuhelimen käytön vaikutuksia miesten sperman laatuun käsitteleviin tieteellisiin artikkeleihin. Mukaan kelpuutettiin sekä soluviljelmillä (in vitro) että tutkimushenkilöillä (in vivo) tehdyt havainnot edellyttäen, että laitteen lähettämän säteilyn tajuusalue oli 800–2200 MHz ja käyttäjän säteilylle altistumista kuvaava SAR-arvo (specific absorption rate) enintään 2 wattia kiloa kohti, jolloin kudoksissa ei tapahdu merkittävää lämmön nousua. Materiaalin pohjalta tehtyyn meta-analyysiin hyväksyttiin mukaan 10 kriteerit täyttävää tutkimusta. Ne sisälsivät tulokset yhteensä 1 492 spermanäytteestä. Yhdeksässä tutkimuksessa annettiin tiedot siittiöiden liikkuvuudesta, kuudessa siittiötiheydestä ja viidessä elinkykyisten siittiöiden osuudesta. Altistusajat kuudessa mukana olleessa in vitro -tutkimuksessa vaihtelivat viidestä minuutista 16 tuntiin. Näytteet olivat yhtä tutkimusta lukuun ottamatta normaaliväestöstä. Neljän in vivo -tutkimusten suhteen altistuksen kestoa ei tiedetty tai sitä ei raportoitu. Nämä näytteet olivat lapsettomuusklinikan potilailta.

Tuntemattomasta syystä tapahtuneeseen sperman laadun heikentymiseen on etsitty selitystä ympäristötekijöistä. Kännykän käytön osalta tutkimustulokset ovat olleet osittain ristiriitaisia. Tämä tutkimus selkeyttää käsityksiä nykyisestä asiaan liittyvästä näytöstä. In vivo - ja in vitro -tutkimusten tulosten vastaavuus lisää niiden uskottavuutta. Sähkömagneettisella säteilyllä voi olla lämmöstä johtuvia ja muita vaikutusta biologiseen kudokseen. Jälkimmäisten on arveltu lisäävän reaktiivisten happiyhdisteiden määrää, mikä voi johtaa DNA:n vaurioon. Kännyköissä käytettyjen säteilytaajuuksien lämpöä synnyttävä vaikutus lienee vähäinen. Sen sijaan kämmenpohjassa pidetyn ja korvaa vasten painetun kännykän kuoret lämpenevät. Housun taskuun palautetun laitteen lämpö voi siirtyä kivekseen, mikä on omiaan haittaamaan sperman tuotantoa.

Laajasta median kiinnostuksesta huolimatta kännykän käytön ja sperman laadun yhteyttä koskeva tieto on hataraa. Lisätietoa kaivataan mm. altistuksen keston merkityksestä. Todettujen spermamuutosten määriä on syytä tarkentaa ja arvioida niiden kliinistä merkitystä väestölle yleensä sekä subfertiileille miehille, joiden suvunjatkamiskykyyn asialla todennäköisesti on vaikutusta.

Adams JA, Galloway TS, Mondal D, Esteves SC, Mathews F. Effect of mobile telephones on sperm quality: A systematic review and meta-analysis. Environ Int 2014;70:106–12.

Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2014.

Lue lisää jutun aiheesta