Kansainvälinen keliakiatutkimus käynnistyy Suomessa

Helsingissä, Turussa ja Tampereella käynnistyvässä keliakiatutkimuksessa on potilaita kahdeksasta eri Euroopan maasta.

Kansainvälisen keliakiatutkimuksen testivaiheessa on mukana keliakiapotilaista kahdeksasta eri Euroopan maasta. Keliakiaa sairastavilla potilailla testataan ZED1127-nimistä lääkeainetta, joka on kudostransglutaminaasi-entsyymin estäjä. Entsyymillä on suolessa keskeinen keliakiatautia aiheuttava toiminto.

Helsingissä, Turussa ja Tampereella alkavissa kokeissa tutkitaan lääkekandidaatin suojaavaa vaikutusta kuuden viikon gluteenialtistuksen aikana. Lääkeaineen turvallisuus on testattu jo tutkimushankkeen aiemmissa vaiheissa.

Ravinnon gluteenin aiheuttaman suolen limakalvovaurion mahdollinen esto selvitetään keskitetysti Tampereella professori Jorma Isolan laboratoriossa. Kahdeksan maan 20 tutkimuskeskusta keskittää ohusuolilimakalvon näytepalat Tampereelle prosessoitaviksi ja sokkoutetusti tutkittavaksi. Lääkeaihion oletetaan ehkäisevän glueteenin aiheuttaman limakalvovaurion, kun taas lumelääke ei sitä tee.

Saksalaiset lääkeyhtiöt Falk Pharma ja Zedira rahoittavat tutkimuksen. Tutkimushankkeen Suomen osuuden vastaavana tutkijana toimii Tampereen yliopiston emeritusprofessori Markku Mäki.

Keliakiaa on noin prosentilla maailman väestöstä ja Suomessa kahdella prosentilla.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.