Katetrilla asennettavat aorttaläpät näyttävät kestäviltä

Nykytiedon valossa TAVI-läppien kestävyys ei näytä poikkeavan ­merkittävästi kirurgisesti asennettavista bioläpistä.

Katetrilla asennettavia bioläppiä ­käytetään yhä useammin ja entistä nuorempien aorttaläppäahtauma­potilaiden hoidossa. Näiden uuden­tyyppisten TAVI-läppien pitkäaikais­kestävyyttä on epäilty, mutta uusim­missakaan tutkimuksissa ei ole ­näkyvissä merkkejä yllättävistä toimintahäiriöistä.

Ranskalaisessa laajassa etenevässä tutkimuksessa seurattiin vuosikontrollein 4 201 potilasta, joille oli tehty TAVI-toimenpide, koska riskit estivät leikkaushoidon. Viiden vuoden kuolleisuus oli odotetun suuri, 60,8 %. Valtaosa sydän­tapahtumista ilmeni kuukauden kuluessa, ja esimerkiksi tahdistinhoidon tarve oli tämän jälkeen alle 1 % vuodessa.

Tekoläpän toimintahäiriöitä kehittyi viiden vuoden aikana 12,4 %:lle potilaista. Vaikeita toimintahäiriöitä ilmeni vain 2,9 %:lla.

Nykytiedon valossa TAVI-läppien kestävyys ei näytä poikkeavan ­merkittävästi kirurgisesti asennettavista bioläpistä. Hoitotuloksia seurataan Suomessakin tarkasti kansallisessa FinVALVE-tutkimuksessa.

Lähde:

Didier R, Eltchaninoff H, Donzeau-Gouge P ym. Five-year clinical outcome and valve durability after transcatheter aortic valve replacement in high-risk patients: FRANCE-2 Registry. Circulation 2018;138:2597–607.

Kirjoittaja:

Juhani Airaksinen

professori, ylilääkäri, toimialuejohtaja

TYKS Sydänkeskus

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 7/2019.