Katkaisuhoito tulee kotiin

Kotiin vietävä päihdevieroitus ja -kuntoutus on tavoittanut iäkkäämpiä asiakkaita kuin alan muut palvelut. Vantaalla huomattiin pilottivaiheessa, että palvelun piirissä olevista yli puolet oli naisia.

Kun päihdeongelmainen ei tule katkaisuhoitoon, tulee katkaisuhoito hänen kotiinsa. Tämä on ideana Tampereella startanneessa Kotikatko-pilottihankkeessa.

Kaupungin Kotikatko-tiimiin kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, kaksi lähihoitajaa sekä johtava kotihoidon esimies. Aluksi Kotikatkon työpari tekee arviointikäynnin päihdeongelmaisen luona, minkä jälkeen päätetään juomaputken katkaisemisesta joko vieroitusosastolla tai kotona.

Kotikatkon lääkäripalvelut tuottaa Attendo Terveyspalvelut, mutta muuten Kotikatko on kaupungin omaa palvelutuotantoa. Hankkeen on määrä jatkua vuoden loppuun saakka.

– Kotikatkolla pyritään järjestämään palveluja henkilöille, jotka eivät niiden piiriin osaa tai halua hakeutua. Kysymykseen tulevat lähinnä ikääntyneet, liikunnallisesti tai sosiaalisesti rajoitteiset henkilöt, kertoo Attendon päihdelääketieteen vastuulääkäri Harri Seppälä.

Kotona tapahtuva vieroitus eli juomaputken katkaisu voidaan aloittaa, jos asiakas on motivoitunut ja hänen terveydentilansa ja muut olosuhteet sallivat sen.

– Muutaman päivän kestävän akuutin vieroitusjakson jälkeen alkaa tärkeämpi vaihe, jonka tarkoituksena on löytää keinot alkoholin väärinkäytön lopettamiseksi. Tällöin nousevat esille myös kolmannen sektorin yhteisöt. Niillä on tärkeä rooli, kun asiakkaan sosiaalista verkostoa pyritään rakentamaan.

Asiakkaina paljon naisia

Tampereen Kotikatkolla riittää asiakkaita. Muutama vuosi sitten tehdyssä kartoituksessa havaittiin, että noin 15 %:lla kotihoidon asiakkaista oli päihdeongelmia. Valtakunnallisesti arvioidaan, että joka sadas 64 vuotta täyttänyt kärsii alkoholiongelmista.

Vantaa on harjoittanut kotiin vietävää päihdevieroitusta ja -kuntoutusta jo muutaman vuoden. Kaupunki on kilpailuttanut palvelut kokonaan, ja nyt niitä tuottaa useampikin yritys.

Vantaalla huomattiin pilottivaiheessa, että palvelun piirissä olevista yli puolet oli naisia. Yleensä päihdehuollon asiakkaista naisia on vain kolmannes. Kotiin vietävä päihdevieroitus ja -kuntoutus on tavoittanut iäkkäämpiä asiakkaita kuin alan muut palvelut.

Toisin kuin Tampereella, Vantaalla palvelujen piiriin kuuluvat myös lääkkeiden ja huumeiden käyttäjät sekä sekakäyttäjät.

– Meillä kotiin vietävät palvelut on koettu hyväksi tavaksi auttaa päihdeongelmaisia, jotka eivät syystä tai toisesta hakeudu kotoaan hoitoon, toteaa ylilääkäri Martta Palttila-Pulli Vantaan päihdepalveluista.

Esa Tuominen
toimittaja

Kuva Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 24/2014.